Velkommen til Farup Kirke

Her på hjemmesiden kan du finde alle relevante informationer om kirken.
Du er også velkommen til at kontakte os via kontaktformularen øverst i menuen.
 
 
 
 
 
   
Tryk Her for at gå til             Tryk Her for at læse
        folkekirken                           dagens ord                                             
                                                                    
 
            
BABYSALMESANG.
 
En ny sæson med babysalmesang begynder til oktober. Det foregår i Ribe, i Sct, Catharinæ kirke onsdage kl. 10.00 - 10.45.
Der inviteres til en lille times tid med salmer og rytmer for de mindste, omk. 02 - 12 mdr.
Derefter er der muighed for en kop kaffe/te.
Første gang er . 4. oktober.
 
 .( se mere under "Aktiviteter").
 
TIRSDAGSKLUBBEN
Som allerede bekendtgjort flytter vi noget rundt på datoer/tider her i efteråret. Det skyldes bl.a. Luther og reformationsfejringen i oktober måned, med Et folkemøde i Ribe 12.-15. okt.og TESE – DAGEN tirsdag d. 31. okt.
Den sidste tirsdag i oktober er d. 31. Netop den dag er det 500 års dagen for Luthers opslag af de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Det markerer vi med en gudstjeneste kl. 17,00 og efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset. Vi håber meget, at Tirsdag sklubbens brugere har lyst at være med i den sammenhæng.
Endelig har vi valgt at flytte mødet i november til den første tirsdag i december, så vi får
adventsstemningen inden for også datomæssigt. Dvs. tirsdag d. 5. dec. kl. 14,30.
I foråret 18 vender vi tilbage til den sidste tirsdag i måneden!
 
Vi begynder tirsdag d. 26.sep.  kl. 14.30 - 16.30.
 
( se i aktivitetskalenderen)
 
 

ALLE HELGEN I FARUP KIRKE
Søndag d. 5. nov. kl. 10,00 er der Alle Helgen gudstjeneste. Vi mindes de som er døde i sognet siden sidste alle helgen, ved at nævne deres navne.Ligesom de døde,vi altid har med os, og døden vi har for os, får rum og tanke i søndagens læsninger,prædiken og salmer. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
                

Kirkens kalender

November

Søndag   d. 5. kl. 10.00 alle helgensøndag / kaffe

Søndag   d.12.kl  19.00 kaffe / kirkesangbogen

Søndag   d.19.  der henvises til omegnens kirker
Søndag   d. 26.kl. 10.00
 
December
Lørdag  d. 2.  BØRN OG JUL kl. 10,00
Søndag d. 3. – 1.s.i advent kl. 10,00 afslutning minikonfirmander
Onsdag d. 6     Adventsaftensang
Søndag d. 10.   2.s.i advent kl. 10,00
Søndag d. 17.   3.s.i advent kl. 19,00 kormusikaften
Torsdag d. 14.   kl. 10,00 Dagplejere og børn
Søndag  d. 17.  3.s.i advent kl. 19,00 kormusikaften
Søndag  d. 24.  4. s. i advent / juleaften kl. 15,30
Juledag d. 25.   kl. 10,00
2. juledag  der henvises til omegnens kirker
Torsdag   d. 28. kl. 16,00 julesalmer + kaffe
Søndag    d. 31. – der henvises til omegnens kirker 

JANUAR
Nytårsdag d. 1. kl. 16,00 vi ønsker godt nytår
Søndag     d. 7. kl. 10,00  Vi synger julen ud – ( dåb)
Søndag     d. 14. 2.s.e.h 3 k kl. 10,00

 
 Tryk her for at se aktivitetskalenderen !
 
 
 Adventskor
Det er tid til at melde datoer ud til endnu et års advents-kor-komsammen og musikarrangement i kirken.
Vi har i julen 2017 10 års jubilæm i selskab med Maja Haue Morthorst, som går på barselsorlov til jul, men har tænkt sig. at nå vores lille koncert 3. søndag i advent, d. 17. dec.kl. 19.00.
Og forud går, som i tidligere år, fire øveaftener i konfirmandstuen.
Igen appelere vi til ( endmu flere) sanglystne og glade deltagere. Det kommer ikke an på at være sangvant, det er entusiasmen og sangglæden, der tæller. Unge som voksne og ældre er velkomne !
Hver aften fra kl. 19-21 med indlagt kaffepause. ( medbragt kaffe og brød ). Det hele kulminerer d. 17. dec. Den dag mødes vi allered kl. 17.00 for at pudse korsangen af.
Der er ingen tilmelding, man møder blot op. Kan man ikke være med alle aftener går det endda!
Er der spørgsmål, så ring eller mail til Elin Hjuler.
 
Øveaftener:
onsdag            d. 22.nov.
mandag           d. 27.nov.
onsdag            d. 6.  dec.
tirsdag             d.12. dec
kirken søndag d.17. dec. kl.17.00719.00 

Gudstjeneste & Kirkebil

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i konfirmandstuen/Kirkehuset.
Esbjerg Taxa 7514-4500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.
 
OBS: 
Kirkebladet indgår i sognebladet "Marsk og Muld"
 
 
 Vision for Farup kirke:
 -  Farup kirke tager udgangspunkt i tydelig evangelisk-luthersk, folkekirkelig
    kristendom.
-   Kirken er lokalt forankret og samarbejder bredt med sognets foreninger.
-   Kirken er tilgængelig og henvender sig til alle.
 
BESØG AF PRÆSTEN

Man er altid velkommen til at kontakte mig for et besøg og en samtale .
Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og kommer også , hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god ide at kontakte mig på forhånd. Elin Hjuler

  

MINI-KONFIRMANDER

Der vil her i efteråret blive sendt brev ud til børn på 3. årgang på skolerne i Ribe.
De vil blive tilbudt et ugeforløb, hvor vi hver dag mødes et par timer efter skoletid. Det sker
i uge 48 , fra mandag d. 27. nov. til fredag d. 1. dec. og afslutning ved gudstjenesten om
søndagen, søndag d. 3. dec. som er 1. s. i advent.
Vi sørger for, at børnene bliver hentet ved skolerne og kørt til Farup kirke. Hjemtransporten
finder vi ud af til den tid.
Og så tilbyder Ribe også minikonfirmander. For Riberhus privatskole og Valdemarskolens
vedkommende vil det ligge i foråret 18. Børnene er naturligvis velkomne begge steder. 

PIGEKOR
Vi har ikke pt. nyt om mulighederne for at fortsætte det lille pigekor v. Maja Haue.
Vi håber at vende tilbage .