Velkommen til Farup Kirke

Her på hjemmesiden kan du finde alle relevante informationer om kirken.
Du er også velkommen til at kontakte os via kontaktformularen øverst i menuen.
 
 
 
 
 
   
Tryk Her for at gå til             Tryk Her for at læse
        folkekirken                           dagens ord                                             
                                                                    
 
            
BABYSALMESANG.
 
En ny sæson med babysalmesang begynder til oktober. Det foregår i Ribe, i Sct, Catharinæ kirke onsdage kl. 10.00 - 10.45.
Der inviteres til en lille times tid med salmer og rytmer for de mindste, omk. 02 - 12 mdr.
Derefter er der muighed for en kop kaffe/te.
Første gang er . 4. oktober.
 
 .( se mere under "Aktiviteter").
 
TIRSDAGSKLUBBEN
Som allerede bekendtgjort flytter vi noget rundt på datoer/tider her i efteråret. Det skyldes bl.a. Luther og reformationsfejringen i oktober måned, med Et folkemøde i Ribe 12.-15. okt.og TESE – DAGEN tirsdag d. 31. okt.
Den sidste tirsdag i oktober er d. 31. Netop den dag er det 500 års dagen for Luthers opslag af de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Det markerer vi med en gudstjeneste kl. 17,00 og efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset. Vi håber meget, at Tirsdag sklubbens brugere har lyst at være med i den sammenhæng.
Endelig har vi valgt at flytte mødet i november til den første tirsdag i december, så vi får
adventsstemningen inden for også datomæssigt. Dvs. tirsdag d. 5. dec. kl. 14,30.
I foråret 18 vender vi tilbage til den sidste tirsdag i måneden!
 
Vi begynder tirsdag d. 26.sep.  kl. 14.30 - 16.30.
 
( se i aktivitetskalenderen)
 
 

ALLE HELGEN I FARUP KIRKE
Søndag d. 5. nov. kl. 10,00 er der Alle Helgen gudstjeneste. Vi mindes de som er døde i sognet siden sidste alle helgen, ved at nævne deres navne.Ligesom de døde,vi altid har med os, og døden vi har for os, får rum og tanke i søndagens læsninger,prædiken og salmer. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
                

Kirkens kalender

Oktober

Søndag   d. 1.   kl. 10.00
Søndag   d. 8.   kl. 10.00 
Torsdag  d. 12. kl. 15.00 Åbningsgudstjeneste Ribe domkirke /500 år
Søndag   d. 15. kl. 19.00
Søndag   d. 15. kl. 10.00  Ribe domkirke / 500 år
Søndag   d. 22.  der henvises til omegnens kirker
Tirsdag   d. 31. kl. 17.00 Reformationsgudstjeneste / spisning 
 
November
Søndag   d. 5. kl. 10.00 alle helgensøndag / kaffe
Søndag   d.12.kl  19.00 kaffe / kirkesangbogen
Søndag   d.19.  der henvises til omegnens kirker
Søndag   d. 26.kl. 10.00
 
December
Søndag d. 3. – 1.s.i advent kl. 10,00 afslutning minikonfirmander
Søndag d. 17. –3.s.i advent kl. 19,00 kormusikaften
 
 

 
 Tryk her for at se aktivitetskalenderen !
 
 
 REFORMATIONSGUDSTJENESTE
 I anledning af 500 året for Luthers (angivelige) opslag af de 95 teser på døren til
Slotskirkedøren i Wittenberg netop d. 31. okt., holder vi på den dato en gudstjeneste kl.17.00 .Den vil naturligvis bære præg af Luthers tekster og salmer .Og efter gudstjenesten inviteres til spisning i forsamlingshuset. Om menuen bliver, som mankan forestille sig på Luthers tid, med pølser, kål , groft brød og ærtepure er endnu uafklaret med Kogehuset ! Men en god hovedret samt kaffe og kage - lidt sang og uddrag af Luthers bordtaler - vil være på spisesedlen.
Det er gratis at deltage i fællesspisningen.
Tilmelding til Mona 75424441/ gertmona@msn.com eller Alma
75411758/alma.oesterlund@gmail.com senest d. 23. okt.
Arrangementet indeholder ikke et specielt børneprogram , men børn (og unge) er naturligvis
velkomne.
 
Domprovstiets reformationsfolder
 
  
Tryk på billedet ovenfor for at se folderen
 
REFORMATIONSFEJRINGEN og ET FOLKEMØDE I RIBE
Find det stort anlagte program for  ”Et folkemøde i Ribe d,12. – 15.okt"   i kirken eller på nettet: www.folkemødeiribe.dk. Vær opmærksom på, at der anbefalestilmelding ( på hjemmesiden), hvis man vil sikre sig plads.
Hvis nogle ønsker selskab / samkørsel til et arrangement, så kontakt sognepræsten for mulighed.

Gudstjeneste & Kirkebil

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i konfirmandstuen/Kirkehuset.
Esbjerg Taxa 7514-4500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.
 
OBS: 
Kirkebladet indgår i sognebladet "Marsk og Muld"
 
 
 Vision for Farup kirke:
 -  Farup kirke tager udgangspunkt i tydelig evangelisk-luthersk, folkekirkelig
    kristendom.
-   Kirken er lokalt forankret og samarbejder bredt med sognets foreninger.
-   Kirken er tilgængelig og henvender sig til alle.
 
BESØG AF PRÆSTEN

Man er altid velkommen til at kontakte mig for et besøg og en samtale .
Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og kommer også , hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god ide at kontakte mig på forhånd. Elin Hjuler

  
 KONFIRMAND DRENGE OG FORÆLDRE
står for gudstjenesten Mandag aften den 25.sep. kl19.00.
Der står nytænkning omkring det at holde gudstjeneste på programmet, når dette års konfirmanddrenge og deres forældre står for gudstjenesten en hvedagsaften sidst i september. Der er gående nadver, har de valgt, og en kop kaffe/sodavand efterfølgende.

 

MINI-KONFIRMANDER
Der vil her i efteråret blive sendt brev ud til børn på 3. årgang på skolerne i Ribe.
De vil blive tilbudt et ugeforløb, hvor vi hver dag mødes et par timer efter skoletid. Det sker
i uge 48 , fra mandag d. 27. nov. til fredag d. 1. dec. og afslutning ved gudstjenesten om
søndagen, søndag d. 3. dec. som er 1. s. i advent.
Vi sørger for, at børnene bliver hentet ved skolerne og kørt til Farup kirke. Hjemtransporten
finder vi ud af til den tid.
Og så tilbyder Ribe også minikonfirmander. For Riberhus privatskole og Valdemarskolens
vedkommende vil det ligge i foråret 18. Børnene er naturligvis velkomne begge steder. 

PIGEKOR
Vi har ikke pt. nyt om mulighederne for at fortsætte det lille pigekor v. Maja Haue.
Vi håber at vende tilbage .

FERIE
Sognepræsten holder efterårsferie i uge 43, d. 23.. – 29. okt. Der kan rettes henvendelse til præsterne i Ribe, Sct. Catharinæ kirke, Simon T. Stubkjær, tlf. 75420232 og Ruth H. Svendsen tlf. 40352815 eller kordegnekontoret , Kannikegården 75420350 ( hverdage 9,00-
12,30)