Velkommen / Menighedsrådet

Menighedsrådets møder

 

 MENIGHEDSRÅDSMØDE
Næste møde i menighedsrådet afholdes onsdag d. 11. okt kl. 16-18,30 i konfirmandstuen.
Dagsorden kan læses i mappen : ” menighedsrådet” i kirken / på kirkens hjemmeside. Her
ligger også efterfølgende referat af mødet.

 

 Dagsorden til menighedsrådsmøde
onsdag d. 11. okt. 2017 i Kirkehuset kl. 16.00-18.30.

 1)Godkendelse af dagsorden

2) Godkendelse af referat

3) Siden sidst

4) Henvendelse fra arbejdstilsynet

5) Kommende arrangementer

a) Gudstjeneste 31 okt, med efterfølgende spisning
b) Folkemødet.Tilmelding forsk.arrang.(kalenderen)

6) “Kirkens omgivelser”

7) Kvartalsrapport sep. 2017

8) Endelig budget 2018 (hvad skal prioriteres)

9) “Fordi gudstjenesten angår for alle......”

10) “Lønforhandling for, graver Kent Rygaard”

11) Medlemsvedtægter

12) Hjemmesiden

13) Strøtanker

14) Evt.

 


 

 

 

 

   

                                                                                                          

 

 

                       

 

 

                                          

 
 
 

Menighedsrådsmøder

Alle møder er offentlige.og afholdes i konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6.

4 dage forud for et møde kan dagsorden læses i kirken i mappen: "Menighedsrådet". Her vil der også blive lagt referat fra møderne efterfølgende

Dagsordenen og følgende refferat kan også læses her på siden.

Menighedsrådets medlemmer

Elin Hjuler (sognepræst)
Farup Kirkevej 6
6760 Ribe
tlf. 75421612 eller
22993933
 
Anne Thagaard Kortegaard (formand og kontaktperson)
Lundgårdsvej 63
Kærbøl Mark
6760 Ribe
Tlf. 75422406
 
Jens Eg Løkkegaard (næstformand og kirkeværge)
Tanderupdigevej 4
Kærbøl
6760 Ribe
 
Mona Plougmann Vejlgaard (kasserer)
Farup Sønderby 5
Nr. Farup
6760 Ribe
Tlf.75424441 eller
22307717
 
Alma Østerlund Clausen (sekretær og RAMS-rep) 
Farup Kirkevej 27
Kirkeby
6760 Ribe
 
Vera Tønder
Tanderupvej 22 
Farup
6760 Ribe
  
Kent Rygaard
(personalerepresentant)
Farup Kirkevej 46
6760 Ribe
 

Viggo Mogensen (ekstern regnskabsfører) 

 

.