Aktivitetskalender år 2017-2018
Søndag 11. marts
kl. 10.00
Midfaste - indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Søndag  18. marts
kl. 10.00 Mariæ Bebudelsesdag
Lørdag 24. marts
kl. 10.00  Børn og påske
Søndag 25. marts kl. 10.oo Palmesøndag
Tirsdag 27.marts. kl. 14.30 Tirsdagsklub - Lene Bordorff m. trio om salmer
Torsdag 29. marts kl.11.00 Skærtorsdag  Cello/orgel + frokost    obs. tidspunkt
Fredag 30 marts.
kl. 10.00  Langfredag - liturgisk gudstjeneste
Søndag 1. april
kl. 10.00  1. påskedag - lokalt kor - kaffe - indsaml. KFUM&K
Mandag 2. april
ingen 
 
2. påskedag
 
Søndag 8. april kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag 15. april. ingen  
Søndag 22. april kl. 19.00  Gudstjeneste
Tirsdag 24 april
kl. 14.30 Tirsdagsklub - Den danske Klosterrute
Torsdag 26. april kl 19.39  St. Bededagsaften - band Edmunds - varme hveder
Søndag 29. april  kl 10.00 Gudstjeneste
Lørdag 5. maj kl. 10.00 Guldkonfirmander på besøg 
Søndag 6. maj  kl 10.00
 Gudstjeneste 
Torsdag 10. maj  kl. 10.00  Kr. Himelfartsdag
 Søndag 13. maj  kl. 10.00  KONFIRMATION  
 Søndag 20. maj  kl. 9.00  Pinsedag - rundstykker kl. 9.00 gudstj. kl. 10.00
 Mandag 21. maj  ingen  1. pinsedag
 Søndag 27. maj  kl. 19.00  Gudstjeneste / menighedsmøde
 Søndag 3. juni  kl. 10.00  Gudstjeneste domkirkens pigekor medvirker
Onsdag 20. juni    Sogneudflugt
                                                   
 
 
 
 
 
Torsdag 10. maj    
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkeåret  2017-2018
 DECEMBER
 
Søndag d. 3 - 1.s.i advent kl. 10.00 afslutning minikonfirmander
Søndag 6. - kl. 17.00 adventsaftensang
Lørdag d. 9 - kl. 10.00  børn og jul
Søndag d. 10 - 2.s.i advent  kl. 10.00
Torsdag d.14. - kl. 10.00 dagplejere i kirken
Søndag d. 17. - 3.s.i advent kl. 19.00 - kor-musik-aften/kaffe
Onsdag d. 20. - adventsaftensang
Søndag d. 24. - 4. s.i advent / juleaften kl. 15.30
Juledag d. 25. - kl. 10.00
2. juledag d. 26. - ingen
Torsdag d. 28. - kl. 16.00  vi synger julesalmer / kaffe
Søndag d. 31. - nytårsaftensdag - ingen
 
 
JANUAR
Mandag d. 1. - kl. 16.00 vi ønsker godt nytår, indsamling Bibelselskabet 
Søndag d. 7. – 1.s.e.hellig tre konger kl. 10,00 Vi synger julen ud
Søndag d. 14. – 2.s.e.h3k kl. 10,00
Søndag d. 21. 3.s.e.h3k kl. 16,00
Søndag d. 28. ingen

FEBRUAR
Søndag d. 4. seksagesima kl. 10,00 kort fastelavnsgudst før tøndeslagning på skolen
Søndag d. 11. fastelavn søndag kl. 10,00
Søndag d. 18. ingen
Søndag d. 25. 2.s.i fasten kl.19,00

MARTS
Søndag d. 4. ingen
Søndag d. 11. midfaste kl. 10,00 Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 18. Mariæ bebudelsesdag kl. 10,00
Lørdag d. 24. kl 10,00 børn og påske
Søndag d. 25. palmesøndag kl. 10,00
Skærtorsdag d. 29. kl. 11,00 Cello / frokost
Langfredag d. 30. kl. 10,00 liturgisk

APRIL
Påskedag d. 1. kl. 10,00 Kaffe
2. påskedag – ingen
Søndag d. 8. – kl. 10,00
Søndag d. 15. – ingen
Søndag d. 22. kl. 19,00
St. bededags aften – torsdag d. 26. kl. 19,30 Evt. Frederik Wind m. band/ varme hveder Kirkehuset
Søndag d. 29. – kl. 10,00

MAJ
Lørdag d. 5. kl. 10,00 en halv time med guldkonfirmander
Søndag d. 6. – kl. 10,00
Kr. Himmelfartsdag d.10. – kl. 10,00
Søndag d. 13. kl. 10,00 konfirmation
Pinsedag d. 20. 9,00 rundstykker/ 10,00 gudstjeneste
2. pinsedag – ingen
Søndag d. 27. –kl. 19,00

JUNI
Søndag d. 3. – kl. 10,00 Camilla og børnekoret / Ribe - kaffe?
Søndag d. 10. – ingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkeåret år 2016 -2017
December
Søndag d. 4. dec. Kl.10.00 Gudstjeneste 2. søndag i advent
Onsdag d. 7. dec. Kl.19.00-21.00 Adventskoret har 4. og sidste øveaften i Kirkehuset
Lørdag d.10.dec. Kl.10.00 Jule-dukke-teater for børn i Kirken
Søndag d.11.dec. Kl. 19.00 Gudstjeneste-kormusikaften / kaffe i Kirkehuset
Tirsdag d.13. dec. Kl. 9.45 Dagplejejul
Onsdag d.14. dec. Kl. 17.00Advenntsaftensang i kirken
Onsdag d.21. dec Kl. 17.00 Adventsaftensang i kirken
Juleaften Kl.15.30. Julegudstjeneste
Juledag d. 25.dec. Kl.10.00 Juledagsgudstjeneste
Onsdag d.28. dec. Kl. 16.00 Julesalmesang / kirkekaffe

Januar
Søndag d.1. jan. Kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste. Godt nytår! Indsam.til bibelselskabet
Søndag d. 8. jan. Kl. 10.00 1. s e Hellig tre Konger. Gudstjeneste
Søndag d.22. jan. Kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag d. 25. jan. Kl.19.00-21.30 1. "Lutheraften" med film, sang, snak, kaffe og kringle i kirkehuset
Søndag d.29. jan. Kl. 10.00 Kyndelmisse-Gudstjeneste / konfirmander medvirker
Tirsdag d. 31. jan Kl.14.00-16.30 Elise Balslev kommer i tirsdagsklubben og genfortæller "Angst - og Mod" om Luthers barn -og ungdom of Jakob Knudsen

Februar
Onsdag d. 1. feb. AFLYST
Onsdag d.8 feb. 2. "Luther aften" i den nyrenoverede konfirmandstue. Vi ser i Luthers katekismus og også i nogle af de nyere . og får en god snak om dem.
Søndag d.5. feb . Kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag d. 8. feb. Kl. 19.00-21.30 3. "Luther aften", sang, katekismer ,snak, reformationens betydning i kirken, samfundet, og mange mange løse ender om Luthers liv og vores arv.
Søndag d.12. feb. Kl. 11.00 Gudstjeneste
Mandag d. 20.feb. efter skoletid Pigekoret øver i konfirmandstuen
Onsdag d. 22.feb. Kl. 10.00 Babysalmesang i Sct. catharinæe kirke- ny sæson
Tirsdag d. 28. feb. Kl.14.30-16.30 Tirsdagsklubben får besøg af Trine W. Brander-skoletjeneste og museumsformidling står påprogrammet.
Søndag d. 26.feb. Kl. 19.00 Rytmisk gudstjenest m. konfirmander / kirkekaffe

Marts
Onsdag d. 1. marts Kl. 19.00 "Lutheraften" i konfirmandstuen
Søndag d.5.marts Kl.10.00 Gudstjenete
Søndag d.12.marts Kl. 10.00 Gudstjeneste - sogneindsamling - Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d.19.marts Kl.19.00 Gudstjeneste og kirkekaffe
Tirsdag d.21 marts Kl.10.00 SALMER OG SANSER for dagplejere og børn m fl.
Tirsdag d.23.marts Kl.14.30-16.30 I Tirsdagsklubben kommer Anna Louise Siggaard museumsinspektør v.Sydvestjyske Museer.
Tirsdag d.28.marts Kl.10.00 SALMER OG SANSER for dagplejere og børn m fl.

April
Søndag d.2. april Kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d.4.april Kl. 10.00 SALMER OG SANSER for dagplejere og børn m fl.
Lørdag d.8. april kl. 10.00 Påske for børn, Klip og klister i kirken
Søndag d.9 april Kl.10.00 Palmesøndag - korafslutning- konfirmandmedvirken
Torsdag d.13.april Kl. 11.00 Skærtorsdagsgudstjeneste og frokost i Kirkehuset
Fredag d.14 april Kl.10.00 Liturgisk langfredagsgudstjeneste
Søndag d.16.april Kl. 10.00 Påskegudstjeneste / indsamling KFUM&K / kirkekaffe
Onsdag d.19. april Kl.10.00 Salmesang for småbørn i kirken
Tirsdag 25.april Kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklubben får besøg af Ernst Jurgensen,Cambodja.
Søndag d. 30.april Kl. 19.00 Gudstjeneste

Maj
Søndag d. 7. maj Kl.10.00 Gudstjeneste
Torsdag d.11. maj Kl. 19.30 St.Bededagsaften med Luthersalmer/ varme hveder i Kirkehuset
Søndag d.14. maj Kl.10.00 Konfirmation
Søndag d.21 .maj Kl.10.00 Gudstjeneste – Guldkonfirmander
Søndag d.28. maj Kl.11.00 Gudstjeneste

Juni
Søndag d. 4. juni Kl.10.00 Pinsedags-Gudstjeneste/ morgenkaffe i kirkehuset kl. 9.00
Onsdag d.7. juni Kl. 14.00 Sogneudflugt turen går til bl. a Christiansfeld.
Søndag d. 11 juni Kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag d. 25 juni Kl.19.00 Gudstjeneste og derefter menighedsmøde i Kirkehuset

Juli
Søndag d.9. juli Kl.10.00 Gudstjeneste
Søndag d. 16. juli Kl.9.30 Gudstjeneste
Søndag d.23.juli Kl.19.00 Gudstjeneste
Søndag d.30. juli Kl.11.00 Gudstjeneste
Søndag d. 6. juli kl. 19.00 Gudstjeneste ( Simon Stubkjær )

August
Søndag d.13.aug.kl. 9.30 Gudstjeneste ( Ruth Svensen )
Onsdag d.16.aug kl. 19.30 "Cohen i kirken" musikaften før landsbyfesten
Søndag d. 20.aug kl. 19.00 Gudstjeneste/kirkesangbogen/kaffe

September

Oktober

November
Anders Jørgensen