Aktivitetskalender år 2016 -2017
Torsdag 
d.24.aug.
kl. 18.30
den. 19.00
Stivandring i området ved Kammerslusen
kl. 18.30 ved aktivtetshusets p-plads 
el. kl. 19.00 ved Kammerslusen.
Søndag  
d.3.sep.
kl. 11.00  Gudstjeneste ( Ruth Svendsen )
Søndag  
d.10.sep.
kl. 14.00
 Høstgudstjeneste i Kirkehusets have/kaffe
 ( husk stol /pude/ el. tæppe )
Tirsdag
d. 26.sep
kl. 14.30-16.30
Tirsdagsklubben får besøg a Else Højvang, som er kommet tilbage til Danmark efter 27 år i Tanzania udsendt af Danmission.
Søndag
 d. 1.okt.  
kl. 10.00
Gudstjeneste
Søndag  
d. 8.okt.
kl.10.00
Gudstjeneste
Onsdag
d.4.okt.
kl. 10.00-10.45 Babysalmesang i Sct. Catharinæ kirke
Torsdag 
d.12.okt.
kl. 15.00 Åbningsgudstjeneste Ribe Domkirke/500 år
Søndag 
d.15.okt
og    
Ribe   
kl. 19.00
 
kl. 10.00
Gudstjeneste
 
 
Ribe domkirke /500 år
Søndag  
d.22.okt.
kl.19.00
Gudstjeneste   Kaffe/kirkesangbog
Tirsdag   d.31.okt.
kl. 17.00
Gudstjeneste....
Markering af 500 årsdagen for Lurhers opslag af de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg,
 ...og derefter fællesspisning i forsamlingshuset.
Søndag
d. 5.nov. 
 kl.10.00  Alle helgen søndag  Gudstjeneste /kaffe
Søndag  
d.12.nov.
kl. 19.00 Gudstjeneste Kaffe / kirkesangbog
Onsdag  
d.22.nov. 
kl.19.00-
21.00 
 1. øveaften for Adventskoret i konfirmandstuen
Søndag
d.26.nov. 
kl.10.00  Gudstjeneste 
mandag
d.27. nov.
efter
skoletid
 
kl.19.00-
21.00
Mini konfirmander ugeforløb til fredag d. 1.dec
 
Adventskorets anden øveaften
Søndag 
d.3. dec.
kl.10.00
1.søndag i advent/gudstjeneste afsl. minikonfirmander.
Tirsdag  
d.5.dec. 
kl.14.30-
16.30 
 Tirsdagsklub m. adventsstemning.
Onsdag  
d.6. dec 
kl.19.00-21.00   Adventskorets 3. øveaften
Tirsdag  
d.12.dec. 
kl.19.00-21.00 
 Adventskorets 4. øveaften
                                                        
Kirkeåret  2013 - 2014
 
December
Søndag d. 1. – 1.s.i advent – kl. 10,00 vi synger kirkeåret ind/afslutning minikonf.
Tirsdag d. 3. – kl.10.00 dagplejejul
Torsdag d. 5. – kl. 17.00 Fyraftenstime (aflyst p.g.a. stormen ”Bodil” )
Søndag d. 8. 2 s. i advent kl. 10.00
Lørdag d. 14. kl.10.30 jul for de små
Søndag d. 15 3.s.i advent kl. 19.00 kor / kaffe i Kirkehuset (koraftner 27.nov 2.dec.10.dec.m.Maja Haue )
Tirsdag d. 17.00 Fyraftenstime
Søndag d. 22 4.s.i advent kl. 10.00 Ruth Svendsen
Juleaften d. 24. kl. 15.00
Juledag d. 25. kl.10.00
Søndag d. 29. kl. 14.00 band/julesalmer/kaffe
 
Januar
Nytårsdag d. 1. kl. 16.00 Vi ønsker godt nytår Indsamling Bibelselskabet
Søndag d. 5. h3k-søndag kl.10.00 Vi synger julen ud
Søndag d. 19. 2. s.e.h.3.k kl. 10.00
Søndag d. 26. 3.s.e.h.3.k kl.10.00
Tirsdagsklub d.28. besøg af Knud Jensen
 
Februar
Søndag d. 2. 4.s.e.h3k kl. 19.00 husorkester/kyndelmisse/kaffe
Søndag d. 9. 5.s.e.h3k kl. 10.00
Søndag d. 16. Septuagesima kl. 9.30
Tirsdagsklub d. 25. Besøg af Birthe Søgaard.
Babysalmesang d.26. i Sct Cahtarinæ kirke

Marts
Søndag d. 2. Fastelavnssøndag kl. 10.00 fastelavn for børn inden fastelavn i forsamlingshuset
Onsdag d. 5. Fastelavnsgudstjeneste kl. 19.00 m.husorkester/kaffe
Søndag d. 9. 1.s.i fasten kl. 10.00 /indsamling FN
Søndag d.16. 2.s.i fasten kl. 10.00
Søndag d. 30. Midfaste kl. 10.00
Søndag d. 30. kl. 16.30 Forbønsgudstjeneste i Zions kirken i Esbjerg
 
April
Søndag d. 6. Mariæ bebudelse kl. 19.00
Søndag d. 6.Sct Catharinæ kirke kl. 14.00 Konfirmandforberedt gudstjeneste/afslutning på konfirmandlejr for Ribe og omegns konfirmander.
Lørdag d. 12. Kl. 10.00 Påske for de små
Søndag d. 13. Palmesøndag kl. 10.00
Skærtorsdag d. 17. kl. 10.00. Frokost i kirkehuset.
Langfredag kl. 14.00 Liturgisk gudstjeneste
Påskedag kl. 10.00 Indsamling til KFUM&K
 
Maj
Søndag d. 4. 2.s.e.påske kl. 10.00
Søndag d. 11. 3.s.e.påske kl. 10.00 konfirmation
St. Bededagsaften torsdag d. 15. kl. 19.00 Klokkekoncert og salmesang/kaffe og varme hveder
Søndag d. 25. 5.s.e.påske kl. 19.00 menighedsmøde/kaffe
Kr. Himmelfartsdag d. 29. kl. 10.00 Indsamling Folkekirkens Mission
Kr. Himmelfartsdag d. 29. kl. 19.30 koncert.” Landskabssange fra marsken”

Juni
Søndag d. 1. 6.s.e.påske kl. 10.00
Pinsedag d. 8. kl. 10.00
Tirsdag d. 12. Salmemaraton kl.17.00
Lørdag d. 14. Sommerkoncert i kirkehusets have
Søndag d. 15. Trinitatis kl. 19.00
Sogne-sti – vandring d.16. kl.19.00 i Hillerup
Sogneudflugt d. 26. kl. 14.00 til Løgumkloster Refugium
Søndag d. 29. 2.s.e.trin. kl. 10.00
 
Juli
Søndag d. 6. 3.s.e. trin. kl. 19.00 kirkekaffe
Søndag d. 13. 4.s.e.trin. kl. 10.00 gående nadver
Søndag d. 20. 5.s.e.trin. kl. 10.00
 
August
Søndag d. 3. 7.s.e.trin. kl. 19.00 Simon Stubkjær
Søndag d. 17. 9.s.e.trin. kl. 10.00/kirkekaffe/gående nadver
Lørdag d. 23. kl. 9.30 Morgensang v. landsbyfesten
Søndag d. 24. 10.s.e.trin. kl. 11.00 NB!!
Søndag d. 31. aug kl. 19.00 Gudstjeneste Konfirmander og forældre er særligt inviteret
 
september
Søndag d. 7. sep. kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag 10.sep. 15.30-16.30 Børnekor begynder i konfirmandstuen under ledelse af Maja Haue Morthorst.
Søndag d. 21. sep. kl. 14.00 Høstgudstjeneste i kirkehusets have med husorkester (Maja Haue Morthorst, piano og Benjamin Kirketerp, bas)
Der er gående nadver med almindeligt brød og druesaft og desuden indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Danske sømands – og udlandskirker. Menighedsrådet giver kaffe i det grønne efter gudstjenesten
Og skulle sol og vind ikke ville, som vi vil, går vi indenfor i kirken.
Tirsdag d.25.sep. kl. 19.00 I kirken og i kirkehuset
Foredrag om De kristne Vikinger v. Anna Louise Siggaard, Nr Farup
Lørdag d. 27.sep kl.10.00 Kirke, klip og klister for småbørn, under den tilpas brede betegnelse inviteres børn (med forældre el. andre) til en times tid i kirken og Kirkehuset for at høre og gøre bibelhistorie . Der vil blive sendt invitationer ud til 3-5 årige, men alle er velkomne.
Søndag d.28.sep. kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d. 30.sep. kl.14.30-16.30
Tirsdagsklub; Klubben får besøg af Birgit Lund, Ribe. Birgit Lund vil fortælle om ældresagens arbejde i Ribe. Hun vil desuden komme med eftertanke og oplevelser og indtryk fra sit arbejde på plejehjem og sygehus.
 
Oktober
Søndag d. 5.okt. kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag d.12. okt. kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag d. 19.okt kl. 19.00 Gudstjeneste
Tirsdag d. 28.okt kl.14.30-16.30 I tirsdagsklubben kommer Leif Graves Christensen, Ribe. Denne eftermiddag fortælles der "Noget om Ribe". Leif Graves fortæller om steder, personer og lidt om sig selv.
 
november
Søndag d. 2. nov kl. 10.00 Alle Helgen- gudstjeneste med gående nadver. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten.
Søndag d.9.nov. kl.10.00 Gudstjeneste
Onsdag d.19.nov kl.19.00-21.00 Adventskoret øver med Maja ved pianoet i konfirmandstuen 
Søndag d.23.nov. kl.19.00 Sidste søndag i kirkeåret
Mandag d.24.nov. kl.19.00-21.00 Adventskoret øver i konfirmandstuen
Tirsdag d.25.nov.kl.14.30-16.30 Tirsdagsklubben får besøg af Anna Maria Samuelsen, leder af terapien på Margrethegårgen, kirkesanger og færing ! Anna Marie vil fortælle om sin opvækst på Færøerne, om advent og juletraditioner, og også syngefærøske julesange
Søndag d.30..nov kl.19.00 1. søndag i advent . Vi synger kirkeåret ind. 
Børnekoret debuterer!
 
Kirkeåret 2014-2015

december
Tirsdag d. 2.dec. kl.19.00-21.00 Adventskoret øver i konfirmandstuen
Onsdag d.3.dec. kl.17.00 Adventsaftensang i kirken
Søndag d.7.dec. kl.10.00 Gudstjeneste 2. søndag i advent
Torsdag d.11. dec kl. 10.00 Jul for dagplejebøn. Alle interesserede er velkomne til at synge med på julesalmerne, når dagplejerne i Farup mødes børnene og evt. familier i kirken. Der bliver julefortælling og sang med de små "i deres højde".
Torsdag d.11.dec kl.19.00-21.00 Adventskoret øver i konfirmandstuen
Lørdag d.13.dec. kl.10.00 Jul for de små. Alle er velkomne!
Søndag d.14.dec. kl.19.00 Gudstjeneste 3. søndag i advent.
Musik - adventskor m.m og aftenkaffe i kirkehuset.
Onsdag d.17.dec. kl.17.00 Adventsaftensang i kirken
Juleaften onsdag d.24.dec. kl.15.30 Juleaftensgudstjeneste
Juledag Torsdag d. 25.dec. kl.10.00 Juledagsgudstjeneste
Søndag d.28.dec kl.14.00 Julesalmer og kirkekaffe
 
Januar:
Nytårsdag torsdag d.1.jan kl.16.00 Gudstjeneste. Vi ønsker godt nytår !!
Indsamling til Bibelselskabet.
Søndag d.  4. Helligtrekongersøndag kl. 10.00.  Vi synger julen ud.
Søndag d. 11. 1. søndag efter h.3k. Gudstjeneste kl. 19.00.
Søndag d. 25. Sidste søndag efter h.3k. Gudstjeneste kl. 19.00.
 
Februar.
Tirsdag d. 20. jan Kl.17.00 Salmemaraton i Hunderup kirke
Søndag d. 25. jan. Kl.10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d.27. jan Kl. 14.30-16.30 Tirsdagskluppen besøger Logitrans!
Vi møder på P-pladsen Hillerupvej 35. Der bliver også tid til kaffe!!
Søndag d. 1.feb. Kl. 10.00 Husorkesteret spiller/ gående nadver /kirkekaffe.
Onsdag d. 4.feb Kl. 17.00 Salmemaraton i Farup kirke
Søndag d. 8. feb. Kl. 19.00 Aftengudstjeneste
Søndag d. 15. feb. Kl. 10.00 Gudstjeneste
Fredag d. 20. feb. Kl. 17.00 Salmemaraton i Gørding kirke
Tirsdag d. 24. feb. Kl. 14.30-16.30 I Tirsdagsklubben kommer Elise Balslev, Sognepræst i Bramming; og genfortæller Kaj Munks erindringer; "Foråret så sagte kommer".
 
Marts
Søndag d.1.marts Kl.10.00 Gudstjeneste
Torsdag d.5.marts Kl. 17.00 Salmematon i Spandet kirke
Søndag d. 8.marts Kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag d.15.marts Kl. 19.00 Aftengudstjeneste/husorkesteret spiller/kirkekaffe
Tirsdag d.17.marts Kl. 17.00 Salmemaraton i Vejrup kirke
Lørdag d.28.marts Kl. 10.00 Kirke for børn. Kirke,klip og klisterdag!!
Vi begynder i Kirkehuset og går senere i kirken. Der afsluttes med påskeæg leg/jagt i Kirkehusets have.
(for de mindre børn + søskende,forældre, bedsteforældre m.fl.)
Søndag d. 29marts Kl. 10.00 Palmesøndagsgudstjeneste
Tirsdag d.31.marts KL. 14.30-16.30
Tirsdagsklubben får besøg af Mogens Osborg, Ribe. Mogens Osborg er i menighedsrådet ved Sct. Catharinæ kirke og måske kendt for Ældresagens arbejde. Han vil fortælle om erindringer fra sit tid ved politiet, ikke alene som politimester i Ribe, men titlen lyder:"Oplevelser fra mine 33 år i politiet".
 
April
Onsdag d. 1. april Kl. 17.00 Salmemaraton i Sct. Catharinæ kirke
Torsdag d.2. april Kl. 10.00 Skærtorsdagsgudstjeneste
med efterfølgende frokost i Kirkehuset!
Fredag d 3. april Kl. 10.00 Liturgisk langfredagsgudstjeneste
Søndag d. 5. april Kl. 10.00 Påskedagsgudstjeneste . Børnekoret medvirker. Indsamling til KFUM&K
Søndag d.12. april Kl. 19.00 Aftengudstjeneste
Onsdag d. 15. april Kl. 17.00 Salmemaraton i Gredstedbro kirke
Søndag d. 19. april Kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d. 28.april kl.14.30-16.30 Tirsdagsklubben får besøg af Ragna Weidinger, som vil fortælle om "Ikonen, der valgte at bo hos mig".
Der er tale om en russisk ikon fra begyndelsen af 1800-tallet, en Vita-ikon, som fortæller om jomfru Maria og Jesu liv, herunder hans lignelser.Vi får lejlighed til at se den fysiske ikon, ligesom Ragna vil fortælle ud fra fotografier af ikonen.
Torsdag d.30. april Kl. 17.00 Salmemaraton i Hviding kirke
Torsdag d.30. april Kl. 19.30 St. Bededagsaften med Gredstebro Egnskor i kirken derefter kaffe og varme hveder i Kirkehuset
 
Maj
Søndag d. 3.maj Kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag d. 10. maj Kl. 10.00 Gudstjeneste. Konfirmation
Tirsdag d. 12. maj Kl. 17.00 Salmemaraton i Bramming, Sct Ansgar
Torsdag d.14. maj Kl. 11.00 Kr. Himmelfartsdag. Gudstjeneste, Inds. til Folkekirkens Mission
Søndag 24. maj Kl. 9.30 10.00 Morgenkaffe og derefter Pinsegudstjeneste.
Mandag d 25. maj Kl. 14.00 Gudstjeneste i Klosterhaven i Ribe for Ribe og omegn.
Onsdag d.27. maj Kl. 17.00 Salmemaraton i Kalvslund kirke
Søndag d.31. maj Kl. 10.00 Gudstjeneste
 
Juni
Søndag d. 7. juni Kl. 19.00 Aftengudstjeneste/ Menighedsmøde
Tirsdag d. 9.juni Kl.17-18 Salmemaraton i Hjortlund kirke
Søndag d.14. juni Kl.10.00 Gudstjeneste.
Torsdag d. 25. juni. KL. 14.00 Sogneudflugt på P- pladsen ved skolen - i år skal vi se på kirker.
Først kører vi til den nye kirke i Rendbæk statsfængsel. Efter rundvisning og fortælling om kirken og kaffe går turen til Løgumkloster. Her skal vi se den ny renoverede kirke, høre om kirken og renoveringen og slutte med aftensang kl.17.30.
Dagen slutter med middag på Agerskov kro. Vi er hjemme på P-pladsen mellem 20.00 og 20.30. Pris 175 kr.
Søndag d.28. juni Kl.10.00 Gudstjeneste
 
Juli
Søndag d. 12. juli Kl. 9.30 Gudstjeneste
Søndag d. 19. juli kl. 11.00 Gudstjeneste
Søndag d. 26. juli Kl.19.00 Gudstjeneste, kirkekaffe
 
August
Onsdag d. 5. aug. Kl. 17.00 Salmemaraton i Ribe domkirke
Søndag d.9.august Kl.19.00 Gudstjeneste v. Simon Stubkjær
Søndag d.16. aug. Kl.10.00 Gudstjeneste v. Ruth Svendsen
Onsdag d.19. aug. Kl. 17.00 Salmemaraton i Obbekær kirke
Søndag d. 23. aug. Kl.10.00. Gudstjeneste
Søndag d.30. aug. Kl. 11.00 Gudstjeneste
 
september
Onsdag d. 2.sep. Kl.10.00 Babysalmesang i Sct Catharinæ kirke
Torsdag d. 3. sep. Kl.17.00 Salmemaraton i Darum kirke
Torsdag d. 17. sep. Kl. 17.00 Salmemaraton i Jernved kirke
Søndag d.20. sep. Kl.14.00 Have-høst-gudstjeneste. Indsamling. Husorkestret spiller
Torsdag d.22.sep. Kl. 13.45 På p-pladsen ved skolen.
Denne torsdag skal Tirsdagsklubben på en eftermiddags-udflugt til Bennetgaard, Bennetgaard er et rekreations / hvilehjem for ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig. Bennetgaard ligger i landsbyen Københoved umiddelbart syd for Kongeåen. Gården har tidligere været i familien Skrumsagers eje, men blev i 1936 overdraget til hvilehjem for danske sydslegsvigere. Efter en lukning en kort periode inden for de seneste år, er stedet tilført nye økonomiske resurser, så man i første omgang har kunnet åbne i sommersæsonen. Tirsdagsklubben er derfor heldig, at få lov at komme indenfor den sidste tirsdag i denne sæson.
Lørdag d. 26. sep. Kl. 10.00 Kirke-klip-og klister for børn.Børn bliver igen inviteret til en times tid i kirken og Kirkehuset for at høre og gøre bibelshistorie. Alle er velkomne, man mødes i Kirkehuset.
Søndag d.27. sep. Kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d.29.sep. Kl.17.00 Salmemaraton i Sct Knuds kirke i Bramming
 
Oktober
Søndag d. 4.okt. Kl.10.00 Gudstjeneste
Søndag d.11.okt. Kl. 14.00 Gudstjeneste – kirkekaffe
Tirsdag d.13.okt. Kl. 17.00 Salmemaraton i V. Vedsted kirke
Søndag d.25.okt. Kl. 10.00 Gudstjeneste (sommertid slutter)
Tirsdag d.27.okt. Kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen. Besøg af Elsebeth Smith.
Torsdag d.29.okt. Kl. 17.00 Salmemaraton i Roager kirke

November
Søndag d.1.nov. Kl.10.00 Alle helgengudstjeneste m. gående nadver- kirkekaffe
Søndag d.8.nov. Kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag d.11.nov. Kl. 17.00 og kl 19.00-21.00 Salmemaraton i v. Nykirke.
Første øveaften for adventskoret i konfirmandstuen.
Søndag d.15.nov. Kl. 11.00 Gudstjeneste
Tirsdag d.24. nov. Kl.14.30- 16.30 Kl.19.00-21.00 Tirsdagsklub i konfirmandstuen. Besøg af Elly Okholm.
Adventskoret har øveaften i konfirmandstuen.
Onsdag d.25.nov. Kl.17.00 Salmemaraton i Seem kirke
Søndag d.29.nov. Kl. 10.00 1. søndag i advent .Gudstjeneste. Pigekoret medvirker !
Mandag d.30.nov.Kl.19.00-21.00 Adventskoret har øveaften i konfirmandstuen.

Kirkeåret 2015-2016

December
Onsdag d. 2. dec. Kl. 19.30. Gosbelkor i kirken !!
Torsdag d.10.dec. Kl. 17.00 og 19.00-21.00 Salmemaraton i Vilslev kirke
Adventskoret har sidste øveaften !!
Lørdag d.12.dec. KL. 10.00 Kirke for børn
Søndag d.13.dec. Kl.19.00 Kor- og musikaften i kirken.
Onsdag d.16.dec. Kl. 17.00 Adventsaftensang i kirken.
Torsdag d.24.dec. Kl. 15.30 Juleaftensgudstjeneste
Fredag d.25.dec. Kl. 10.00 Juledagsgudstjeneste
Søndag d. 27.dec Kl. 10.00 Julesøndagsgudstjeneste

Januar
Fredag d.1 jan. Kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste
Tirsdag d. 5. jan. Kl. 19.00 Hellig tre konger gudstjeneste
Søndag d.10. jan Kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag d.17.jan. Kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d.26.jan KL. 14.30 Tirsdagsklub. Ragna Weidinger vil fortælle om en tur til Rumænien med besøg i 15 klostre! Ragna vil især fortælle om en vægbemaling i Voronetz kloster,: "Den yderste dag "eller "Dommedag".
Søndag d. 31.jan. Kl.11.00 Gudstjeneste.

Februar
Søndag d.7.feb. Kl.10.00 Gudstjeneste
Onsdag d.10.feb. Kl. 17.00 Salmemaraton
Søndag d.14.feb. KL. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d.23.feb. KL.14.30-16.30 Tirsdagsklub. Filmminder fra Ribe. Filmklippene er fra 1904 til i dag. Klippene blev samlet i forbindelse med Ribes 1300-års jubilæum!
Søndag d.28.feb. KL.19.00 Gudstjeneste

Marts
Søndag d.13.mar. KL.10.00 Gudstjeneste Maria bebudelse. Sogne indsamling Folkekirkens nødhjælp.
Lørdag d.19.mar. Kl.10.00 Påske for børn med familier.Fortællinger om påsken og dens trditioner.
Søndag d.20. mar. Kl.10.00 Palmesøndagsgudstjeneste
Torsdag d.24. mar. Kl.11.00 Skærtorsdagsgudstjeneste. Frokost i Kirkehuset.
Fredag. d.25. mar. Kl.10.00 Liturgisk langfredagsgudstjeneste.
Søndag d.27.mar. Kl.10.00 Påskedagsgudstjeneste m. pigekorets medvirken under ledelse af korlederog musiker Simon Voigt.
Indsamling KFUM &K
Tirsdag d.29.mar. Kl.14.30-16.30 Tirsdagsklub. Besøg af sognepræst Elise Balslev fra Bramming der denne gang vil fortælle Carl Nielsens; "Min fynske barndom".
 
April
Søndag d.3.aprilKl. 10.00 Gudstjeneste kaffe/velkomst
Onsdag d.6.april Kl. 10.00 Afslutning på sæsonens babysalmesang.
Torsdag d.7.april Kl. 17.00 Salmemaraton i Sct Ansgar kirke, Bramming
Søndag d.10.april Kl.19.00 Aftengudstjeneste
Tirsdag d.19.april Kl.17.00 Salmemaraton i Sct. Catharinæ kirke, Ribe
Torsdag 21.april Kl.19.30 St. Bededagsaften med yndlingssalmer, husorkester og derefter kaffe og varme hveder i Kirkehuset
Søndag d.24.apri Kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d.26.april Kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklubben har sidste mødedag i denne sæson. Da kommer Eigil Hvid-Olsen, sognepræst i Grindsted med titlen ; "Skurke,helte og Gud". En bibelgenfortælling som Eigil Hvid-Olsen har skrevet.
 
Maj
Søndag d. 1.maj Kl.11.00 Gudstjeneste. Simon Stubkjær
Tirsdag d.3. maj Kl.17.00 Salmemaraton i Hunderup kirke
Torsdag d.5. maj Kl.11.00 Kr.Himmelfartsgudstjrneste. Inds. Folkekirkens Mission
Søndag d. 8. maj Kl. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste
Søndag d.15. maj Kl. 9.00 Kl.10.00Morgenkaffe i Kirkehuset
Pinsedagsgudstjeneste
Mandag d16. majl Kl.14.00 Anden- pinsedagsgudstjeneste. Fælles flygtninge-gudstjeneste i Klostergården i Ribe
Onsdag d.18.maj Kl. 17.00 Salmemaraton iGørding kirke
Søndag d.22.maj Kl.19.00 Gudstjeneste og menighedsmøde m. kaffe i kirkehuset
 
Juni
Søndagd.5.juni. Kl.10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d.7.juni Kl. 17.00 Salmemaraton i Darum kirke
Søndag d12 juni Kl.19.00 Gudstjeneste
Mandag d.13. juniKl.19.00
SOGNE- STI -VANDRING ! Mødested. skolens p-plads
turen går til det sydøst hjørne af sognet. Tag bare cyklen eller bilen "den første lange etape" Der er kaffe, kage og aftensang, når vi er ved "vejs ende" knap 2 timer senere,
Tirsdag d. 14.juniKl. 17.00 Sidste salmemaraton i Domkirken
Lørdagd.18. juni Kl.14.30-16.30 Q-gruppen inviterer til:
Musik-café arrangement.
Poul kristensen vil spille,synge og nok også sætte gang i nogle fælles danse!
Det sker i" Kirkehusets" smukke have- kaffe, kage musik, samvær og fællessang. ENTRE kun 60 kr. øl og vand kan købes.
Søndag d. 26.juniKL.14.00 Gudstjeneste. Afsked med organister/ kaffe. Elsebeth Smitd og Ivan Jørgensen ar spillet i 44 og 54år i Farup kirke.
Onsdag d.29.juni Kl.14.00
Sogneudflugt. Vi kører fra p-pladsen ved det kommende aktivitetshus (skolens P- plads) kl. 14.00, Vi skal til Tønder.
Eftermiddagskaffen skal vi have i Klostercaféen, derefter museumsbesøg i Drøhses hus, hvor der bl. a er kniplingeudstilling. Måske er der tid til et kik ind i kirken.
Vi kører fra Tønder via Møgeltønder til Højer. I Højer gør vi et lille holdt ved Møllen.
Herefter går turen til Ballum, hvor vi ser og hører om renoveringen af de gamle huse. og ser også kirken.
Vi slutter turen i "Klæggården",den gamle digegreves gård, hvor vi får serveret vores aftensmad.Pris pr. person 175kr
 
Juli.
Søndagd. 3.juli Kl 10.00 Gudstjeneste
Søndag d. 10.juli Kl.19.00. Gudstjeneste - kirkekaffe
Søndagd.17.juli Kl. 9.30 Gudstjeneste
Søndagd. 24.juli Kl.. 11.00 Gudstjeneste
 
August
Søndagd. 7.aug. Kl. 10.00 Gudstjeneste Ruth Svendsen
Søndag d.14.augKl. 11.00 Gudstjeneste Simon Stubkjær
Lørdag d.20.aug.Kl. 9.30 Morgensang ved landsbyfesten
Søndag d.28,aug.Kl.19.00 Aftengudstjeneste
 
September
Søndagd.4. sep.Kl.10.00 Gudstjeneste
Søndagd.11.sep.Kl.11.00 Sensommer - Høstgudstjeneste i kirkehusets have, hvis vejret tillader det.
Søndagd.18.sepKl.10.00 Gudstjeneste
Tirsdagd,27,sep,Kl. 14.30-16.30
Tirsdagsklubben får besøg af Mikkel Brander, Farup Kirkevej, ungdomsskoleinspektør i Tønder kommune.
Mikkel Brander har tidligere været i Tirsdagsklubben og fortalt om ungdomskultur og skoleliv.
Denne gang gælder det flygtninge, som er blevet en udfordring også i hans og skolens sammenhæng.
 
Oktober
Lørdagd. 1. okt. Kl-10.00 Kirke, klip og klister for børn
Søndag d.2. okt.Kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdagd.25. okt.Kl.14.30- 16.30 Tidl. provst i Skadsprovsti Jørn Munksgaard fortæller om Limfjordsdigterne og deres sange. Jørn Munkgaard er nu flittig brugt organistafløser rundt omkring bl.a.i Ribe domprovsti.
 
November
Søndagd. 6. nov.Kl. 10.00 Alle Helgen gudstjeneste/ kirkekaffe
Torsdag d. 17.novKl.19.00- 21.00 Adventskoret har første øveaften (husk kaffe m.m)
Tirsdag d.22.nov.Kl.19.00-21.00Adventskoret har 2. øveaften
Søndag d.27.nov.Kl.10.00Gudstjeneste. 1. søndag i advent m. minikonfirmanderog pigekor.
Mandag d.28.novKl.19.00-21.00Adventskoret har 3. øveaften i Kirkehuset
Tirsdag d.29.nov.KL. 14.30-16.30
Tirsdagsklubben har julehygge - eftermiddag med sang og mundgodt.
 
Kirkeåret år 2016 -2017
December
Søndag d. 4. dec. Kl.10.00 Gudstjeneste 2. søndag i advent
Onsdag d. 7. dec. Kl.19.00-21.00 Adventskoret har 4. og sidste øveaften i Kirkehuset
Lørdag d.10.dec. Kl.10.00 Jule-dukke-teater for børn i Kirken
Søndag d.11.dec. Kl. 19.00 Gudstjeneste-kormusikaften / kaffe i Kirkehuset
Tirsdag d.13. dec. Kl. 9.45 Dagplejejul
Onsdag d.14. dec. Kl. 17.00Advenntsaftensang i kirken
Onsdag d.21. dec Kl. 17.00 Adventsaftensang i kirken
Juleaften Kl.15.30. Julegudstjeneste
Juledag d. 25.dec. Kl.10.00 Juledagsgudstjeneste
Onsdag d.28. dec. Kl. 16.00 Julesalmesang / kirkekaffe
 
Januar
Søndag d.1. jan. Kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste. Godt nytår! Indsam.til bibelselskabet
Søndag d. 8. jan. Kl. 10.00 1. s e Hellig tre Konger. Gudstjeneste
Søndag d.22. jan. Kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag d. 25. jan. Kl.19.00-21.30 1. "Lutheraften" med film, sang, snak, kaffe og kringle i kirkehuset
Søndag d.29. jan. Kl. 10.00 Kyndelmisse-Gudstjeneste / konfirmander medvirker
Tirsdag d. 31. jan Kl.14.00-16.30 Elise Balslev kommer i tirsdagsklubben og genfortæller "Angst - og Mod" om Luthers barn -og ungdom of Jakob Knudsen
 
Februar
Onsdag d. 1. feb. AFLYST
Onsdag d.8 feb. 2. "Luther aften" i den nyrenoverede konfirmandstue. Vi ser i Luthers katekismus og også i nogle af de nyere . og får en god snak om dem.
Søndag d.5. feb . Kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag d. 8. feb. Kl. 19.00-21.30 3. "Luther aften", sang, katekismer ,snak, reformationens betydning i kirken, samfundet, og mange mange løse ender om Luthers liv og vores arv.
Søndag d.12. feb. Kl. 11.00 Gudstjeneste
Mandag d. 20.feb. efter skoletid Pigekoret øver i konfirmandstuen
Onsdag d. 22.feb. Kl. 10.00 Babysalmesang i Sct. catharinæe kirke- ny sæson
Tirsdag d. 28. feb. Kl.14.30-16.30 Tirsdagsklubben får besøg af Trine W. Brander-skoletjeneste og museumsformidling står påprogrammet.
Søndag d. 26.feb. Kl. 19.00 Rytmisk gudstjenest m. konfirmander / kirkekaffe
 
Marts
Onsdag d. 1. marts Kl. 19.00 "Lutheraften" i konfirmandstuen
Søndag d.5.marts Kl.10.00 Gudstjenete
Søndag d.12.marts Kl. 10.00 Gudstjeneste - sogneindsamling - Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d.19.marts Kl.19.00 Gudstjeneste og kirkekaffe
Tirsdag d.21 marts Kl.10.00 SALMER OG SANSER for dagplejere og børn m fl.
Tirsdag d.23.marts Kl.14.30-16.30 I Tirsdagsklubben kommer Anna Louise Siggaard museumsinspektør v.Sydvestjyske Museer.
Tirsdag d.28.marts Kl.10.00 SALMER OG SANSER for dagplejere og børn m fl.
 
April
Søndag d.2. april Kl. 10.00 Gudstjeneste
Tirsdag d.4.april Kl. 10.00 SALMER OG SANSER for dagplejere og børn m fl.
Lørdag d.8. april kl. 10.00 Påske for børn, Klip og klister i kirken
Søndag d.9 april Kl.10.00 Palmesøndag - korafslutning- konfirmandmedvirken
Torsdag d.13.april Kl. 11.00 Skærtorsdagsgudstjeneste og frokost i Kirkehuset
Fredag d.14 april Kl.10.00 Liturgisk langfredagsgudstjeneste
Søndag d.16.april Kl. 10.00 Påskegudstjeneste / indsamling KFUM&K / kirkekaffe
Onsdag d.19. april Kl.10.00 Salmesang for småbørn i kirken
Tirsdag 25.april Kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklubben får besøg af Ernst Jurgensen,Cambodja.
Søndag d. 30.april Kl. 19.00 Gudstjeneste

Maj
Søndag d. 7. maj Kl.10.00 Gudstjeneste
Torsdag d.11. maj Kl. 19.30 St.Bededagsaften med Luthersalmer/ varme hveder i Kirkehuset
Søndag d.14. maj Kl.10.00 Konfirmation
Søndag d.21 .maj Kl.10.00 Gudstjeneste – Guldkonfirmander
Søndag d.28. maj Kl.11.00 Gudstjeneste
 
Juni
Søndag d. 4. juni Kl.10.00 Pinsedags-Gudstjeneste/ morgenkaffe i kirkehuset kl. 9.00
Onsdag d.7. juni Kl. 14.00 Sogneudflugt turen går til bl. a Christiansfeld.
Søndag d. 11 juni Kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag d. 25 juni Kl.19.00 Gudstjeneste og derefter menighedsmøde i Kirkehuset
 
Juli
Søndag d.9. juli Kl.10.00 Gudstjeneste
Søndag d. 16. juli Kl.9.30 Gudstjeneste
Søndag d.23.juli Kl.19.00 Gudstjeneste
Søndag d.30. juli Kl.11.00 Gudstjeneste
Søndag d. 6. juli kl. 19.00 Gudstjeneste ( Simon Stubkjær )
 
August
Søndag d.13.aug.kl. 9.30 Gudstjeneste ( Ruth Svensen )
Onsdag d.16.aug kl. 19.30 "Cohen i kirken" musikaften før landsbyfesten
Søndag d. 20.aug kl. 19.00 Gudstjeneste/kirkesangbogen/kaffe