Velkommen til Farup Kirke

     
Her på hjemmesiden kan du finde alle relevante informationer om kirken.
Du er også velkommen til at kontakte os via kontaktformularen øverst i menuen.
 
 
 
 
 
   
Tryk Her for at gå til             Tryk Her for at læse
        folkekirken                           dagens ord                                             
  ( se mere under "Aktivitetskalendere
 
 
 
 
Tirsdagsklubben
  
OM FORTRYLLENDE ENGELSKE HAVER OG HERREGÅRDE.
 
Tirsdag den 26. marts kl. 14:30-16:30 er der igen kaffe på kanden i Konfirmandstuen. Denne tirsdag før påske står der engelske haver på programmet. Ud over at være præstepar har Tine og Jan nemlig en livslang passion for de eventyrlige engelske haver, og Tine kommer og fortæller om nogle af de største rejseoplevelser i de mange forskellige haver og herresæder, som præsteparret har besøgt. Præsten har alle sine havebøger med, og kaffen vil blive drukket af de souvenirkrus, som Tine og Jan har hjembragt i hobetal fra de mange skønne steder, som er blevet besøgt.

Alle er velkomne!

Vel mødt til haveeventyr og Downton Abbey-stemning.
 
  
  
Sangaftner fra højskolesangbogen
 
Den sidste sangaften her i vintersæsonen løb af stablen 6. marts, hvor det var præstemanden Jan, der var sangvært.
Det var en rigtig god aften med mange deltagere - og gode sangforslag, der var knap tid til kaffepausen ;-)
 
 
Vi finder nye datoer når efteråret nærmer sig - hold øje her på siden og facebook.
 
 
 
 
 
 
 
En tur på kirkegården
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
         
    
 
               
 
What do you want to do ?
New mail

Kirkens kalender

Information :
 
Vi kunne pr. 1. maj 2023 byde velkommen til vores nye præst Tine Bøge Pedersen, som flyttede ind i præstegården sammen med sin mand Jan Bøge Sørensen.
 
Godt på vej til sit første år i embedet ønsker vi fortsat god arbejdslyst og samarbejde både her i Farup samt Ribe, Kalvslund og Obbekær.
 
    
 
   
Gudstjenesteliste
 
 
Marts
3. marts                  3. s.i.f.                 Højmesse kl. 10.00
6. marts                                               Højskolesang i kirkehuset kl. 19.00 - 20.30
10. marts                Midfaste              Aftengudstjeneste kl. 19.00 
14. marts                                             Koncert med Gredstedbro Egnskor
17. marts                Mariæ Bebudelse    Ingen gudstjeneste
24. marts                Palmesøndag      Højmesse kl. 10.00
26. marts                                             Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
28. marts                Skærtorsdag        Gudstjeneste kl. 11.00 med efterf. frokost
29. marts                Langfredag           Liturgisk gudstjeneste kl. 10.00
31. marts                Påskedag              Højmesse kl. 10.00
 
April
1. april                     2. påskedag         Ingen gudstjeneste
7. april                     1. s.e. påske        Aftengudstjeneste kl. 19.00
14. april                   2. s.e. påske        Ingen gudstjeneste
21. april                   3. s.e. påske        Højmesse kl. 11.00      OBS tidspunkt
25. april                                                 Aftenandagt / Rytmisk Kor / Varme hveder
28. april                   4. s.e. påske        Højmesse kl. 11.00      OBS tidspunkt
30. april                                          Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
 
Maj
5. maj                      5. s.e. påske         Ingen gudstjeneste
9. maj                      Kristi Himmelfartsdag         Højmesse kl. 10.00  + kirkekaffe
12. maj                    6. s.e.påske          KONFIRMATION KL. 10.00
19. maj                    pinsedag              højmesse kl. 10.00  -  morgenkaffe kl. 9.00
20. maj                    1. pinsedag          ingen gudstjeneste
26. maj                    Trinitatis               ingen gudstjeneste
 
Juni
2. juni                      1. s.e.trinitatis     Aftengudstjeneste kl. 19.00
 
 
 
  
 Tryk her for at se kalenderen ...
 
 
  
BESØG AF PRÆSTEN
Husk - man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten for et besøg og en samtale .
Præsten tager gerne på plejehjem og sygehus og kommer naturligvis også , hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god ide at etablere en kontakt på forhånd på tlf. 75421612. 


 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail

Gudstjeneste & Kirkebil

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i konfirmandstuen/Kirkehuset
 
Esbjerg Taxa 7514-4500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.
 
 
Div. nyheder   
 
Vi glæder os til et nyt spændende år med både kendte og nye tiltag.
 
Følg som altid med her på hjemmesiden og på Facebook:  Farup Kirke - her vil begivenhederne blive offentliggjort..
 
Korkoncert
En torsdag aften i marts havde vi besøg af Gredstedbro Egnskor, der underholdt 1 times tid med korsang, instrumentalt indslag og fællessang.
 
En fin besøgt koncert. 
 
 
 
 
Torsdag den 25. april kl. 19.00
 
er der aftenandagt og korkoncert med Rytmisk kor Ribe.
 
Koret, der tæller godt 40 sangere, har de seneste år
øvet på Farup Fælled under ledelse af Maja Morthorst.
Der vil blive sunget for os, og der vil være fællessang.
Efter koncerten er der – traditionen tro – varme hveder og kaffe i Kirkehuset.
 
Alle er velkomne.
 
 
Babysalmesang
 
 
Babysalmesang vil blive annonceret her på siden og på Facebook når der etableres nye hold.
Kontakt evt Alma Clausen på tlf. 52 19 17 58.
 
Pt. er der et samarbejde mellem Ribe Domkirke og Sct Catharinæ kirke omkring holdene - se annonce i Ugeavisen / relevante hjemmesider.
 
 
 
  
 
OBS: 
Kirkebladet indgår i sognebladet "Marsk og muld" .
Bladet udkommer hver 2. måned og husstandsomdeles af frivillig arb.kraft
 
  
 
 Vision for Farup kirke:
 -  Farup kirke tager udgangspunkt i tydelig evangelisk-luthersk, folkekirkelig
    kristendom.
-   Kirken er lokalt forankret og samarbejder bredt med sognets foreninger.
-   Kirken er tilgængelig og henvender sig til alle.
 
 

 

  - 

 
What do you want to do ?
New mail
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883