Velkommen til Farup Kirke

     
Her på hjemmesiden kan du finde alle relevante informationer om kirken.
Du er også velkommen til at kontakte os via kontaktformularen øverst i menuen.
 
 
 
 
 
   
Tryk Her for at gå til             Tryk Her for at læse
        folkekirken                           dagens ord                                             
  ( se mere under "Aktivitetskalendere
 
 
 
 
Tirsdagsklubben
 
havde i januar besøg  i konfirmandstuen af spejder Mads Träger,. Han fortalte om en fantastisk lejrtur til Korea i sommeren 2023.
 
         
 
Det var han rigtig god til og havde div. effekter med til fremvisning.
 
I februar - den 27. - kan vi glæde os til besøg af et par lokale piger, nemlig
kusinerne Lone og Dorte, der vil fortælle om en vandretur i Spanien sidste sommer. 
 
Vel mødt
 
  
  
Sangaftner fra højskolesangbogen
 
Den 6. marts er en ny sangvært klar til at sætte stemmerne i gang -
og som altid i kirkehuset fra kl. 19.00 - 20.30.
Husk forfrikning til pausen.
 
 
 
 
 
 
 
 
En tur på kirkegården
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
         
    
 
               
 
What do you want to do ?
New mail

Kirkens kalender

Information :
 
Vi kunne pr. 1. maj 2023 byde velkommen til vores nye præst Tine Bøge Pedersen, som flyttede ind i præstegården sammen med sin mand Jan Bøge Sørensen.
 
Godt på vej til sit første år i embedet ønsker vi fortsat god arbejdslyst og samarbejde både her i Farup samt Ribe, Kalvslund og Obbekær.
 
    
 
   
Gudstjenesteliste
 
Februar
3. februar               Kyndelmisse     lørdags / dåbsgudstjeneste kl. 10.00
4. februar              Seksagesima      Ingen gudstjeneste 
7. februar                                           Højskolesang i kirkehuset AFLYST
                                                           I stedet Rejsby Efterskole kl. 19 - Rasmus B Skov
11. februar             Fastelavn           Aftensgudtjeneste kl. 19.00
18. februar             1. søndag i fasten     Ingen gudstjeneste
25. februar             2. s.i.f.                Højmesse kl. 11.00    OBS tidspunkt
 
27. februar                                        Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30   
 
Marts
3. marts                  3. s.i.f.                 Højmesse kl. 10.00
6. marts                                               Højskolesang i kirkehuset kl. 19.00 - 20.30
10. marts                Midfaste              Aftengudstjeneste kl. 19.00 
14. marts                                             Koncert med Gredstedbro Egnskor
17. marts                Mariæ Bebudelse    Ingen gudstjeneste
24. marts                Palmesøndag      Højmesse kl. 10.00
26. marts                                             Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
28. marts                Skærtorsdag        Gudstjeneste kl. 11.00 med efterf. frokost
29. marts                Langfredag           Liturgisk gudstjeneste kl. 10.00
31. marts                Påskedag              Højmesse kl. 10.00
 
April
1. april                     2. påskedag         Ingen gudstjeneste
7. april                     1. s.e. påske        Aftengudstjeneste kl. 19.00
14. april                   2. s.e. påske        Ingen gudstjeneste
21. april                   3. s.e. påske        Højmesse kl. 11.00      OBS tidspunkt
25. april                                                 Aftenandagt / Rytmisk Kor / Varme hveder
28. april                   4. s.e. påske        l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tryk her for at se kalenderen ...
 
 
  
BESØG AF PRÆSTEN
Husk - man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten for et besøg og en samtale .
Præsten tager gerne på plejehjem og sygehus og kommer naturligvis også , hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god ide at etablere en kontakt på forhånd på tlf. 75421612. 


 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail

Gudstjeneste & Kirkebil

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i konfirmandstuen/Kirkehuset
 
Esbjerg Taxa 7514-4500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.
 
  
 
 
 
Nytår 2024
 
Vi glæder os til et nyt spændende år med både kendte og nye tiltag.
 
Følg som altid med her på hjemmesiden og på Facebook:  Farup Kirke - her vil begivenhederne blive offentliggjort..
 
 
 
 
 
 
Babysalmesang
 
 
Babysalmesang vil blive annonceret her på siden og på Facebook når der etableres nye hold.
Kontakt evt Alma Clausen på tlf. 52 19 17 58.
 
Pt. er der et samarbejde mellem Ribe Domkirke og Sct Catharinæ kirke omkring holdene - se annonce i Ugeavisen / relevante hjemmesider.
 
 
  
 
OBS: 
Kirkebladet indgår i sognebladet "Marsk og muld" .
Bladet udkommer hver 2. måned og husstandsomdeles af frivillig arb.kraft
 
  
 
 Vision for Farup kirke:
 -  Farup kirke tager udgangspunkt i tydelig evangelisk-luthersk, folkekirkelig
    kristendom.
-   Kirken er lokalt forankret og samarbejder bredt med sognets foreninger.
-   Kirken er tilgængelig og henvender sig til alle.
 
 

 

  - 

 
What do you want to do ?
New mail
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883