Velkommen til Farup Kirke

     
Her på hjemmesiden kan du finde alle relevante informationer om kirken.
Du er også velkommen til at kontakte os via kontaktformularen øverst i menuen.
 
 
 
 
 
   
Tryk Her for at gå til             Tryk Her for at læse
        folkekirken                           dagens ord                                             
                                                                   
      
 ( se mere under "Aktivitetskalenderen)
 
 
  
PÅSKEKOR

Lokale sangglade medvirker ved gudstjenesten påskedag.
 
       
 
 
Påskefrokost
Efter gudstjenesten SKÆRTORSDAG invitererde menighedsrådet på påskefrokost i Kirkehuset. Det var en hyggeligt sammenkomst
 
 
St. Bededagsaften
Vi får besøg af Ribe Koret, der ledes af Cathrine S Preussler. Der er flere lokale deltagere i koret, der vil underholde i kirken. Efterfølgende serverer menighedsrådet varme hveder og kaffe/te.
 
 
En tur på kirkegården
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
         
    
 
               

Kirkens kalender

 

April 
Søndag d. 7.               Mariæ Bebudelsesdag kl. 10,00
Søndag d. 14.             Palmesøndag kl. 10,00
Skærtorsdag d. 18.    kl. 11,00   påskefrokost efter gudstjenesten
Langfredag d. 19.      kl. 10,00  liturgisk gudstjeneste
Påskedag d. 21.         kl. 10,00 det lokale ”påskekor”medvirker /kaffe/                                              indsamling KFUM&K
2.påskedag d. 22.      ingen gudstjeneste
Søndag d. 28.            ingen gudstjeneste   
 
Tirsdag d. 30.             kl. 14.30 Tirsdagsklub 
 
Maj
Søndag d. 5.              2.s.e.påske kl. 19,00 / Menighedsmøde
Lørdag d. 11.             kl. 10,30 Guldkonfirmander, kort gudstjeneste
Søndag d. 12.           3.s.e.påske kl. 10,00 KONFIRMATION
St. Bededagsaften d. 16. kl. 19,30
                                  Ribekoret synger/kaffe og varme hveder i Kirkehuset
St. Bededag d. 17.   ingen gudstjeneste
Søndag d.19.           ingen gudstjeneste
Søndag d. 26.          5.s.e.påske kl. 10,00
Torsdag d. 30           Kristi Himmelfartsdag  kl.11,00
 
Juni
Søndag d.2.             6.s.e.påske kl. 10,00
Pinsedag d. 9.         kl. 9,00 morgenkaffe / kl. 10,00 gudstjeneste
2. pinsedag             ingen i Farup, men i Klostergården, Ribe kl. 14
   
  
 
 Tryk her for at se aktivitetskalenderen !
 
TIRSDAGSKLUBBEN
 
TIRSDAG d. 30.april vil Elin fortælle/ læse op samt lægge op til fællessang under temaet : Derfra min verden går ! Et lille potpourri over personer og steder fra hendes opvækst.
 
Det er sidste samling her i foråret - vi starter igen i september.

Og Tirsdagsklubben er stadig åben for alle interesserede. Vi synger, samtaler, hygger og får lidt at tænke på. Kaffen koster 10 kr. Ring, hvis der er problemer med kørslen.
 
 
 
BESØG AF PRÆSTEN
Husk - man er altid velkommen til at kontakte mig for et besøg og en samtale .
Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og kommer naturligvis også , hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god ide at kontakte mig på forhånd på tlf. 75421612 eller mail ehs@km.dk

Hilsen Elin Hjuler
 
 
 
 
 
 

Gudstjeneste & Kirkebil

 
Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i konfirmandstuen/Kirkehuset.
Esbjerg Taxa 7514-4500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.
 
 
FERIE
Elin holder ferie i uge 17, fra d. 22. – 28.april .
Der kan i ugens løb rettes henvendelse til sognepræst Kevin O. Asmussen, Ribe, tlf.40352815 / lørdag d. 27. til Simon T. Stubkjær, Ribe. Tlf.24236090
 
   
 
 
Konfirmandholdet 2018/19
 
 
HUSK AT SÆTTE FLAGET søndag d. 12. maj, hvor følgende 13 unge mennesker holder konfirmationsfest:
Ralf Ingolf Jørgen Andersen, Branddamvej 3
Oliver Ahrenkiel Christensen, Koldingvej 55
Viktor Soele Christensen, Præstegårdstoften, 2
Christian Damkær Ebbesen, Kærbølvej 4
Jonatan Vogt Feddersen, Trojelsvej 39
Johanna Schmøkel Fischer, Hillerupvej 57
Christian JohnnyBruhn Hellmann,VardeHovedvej16
Morten Friis Jensen, Hillerup Markvej 21
Anton Nørby-Lassen, Lundgaardsvej 63
Kennet Kjærside Pedersen, Tanderupvej 26
Signe Stenderup Rasmussen,TanderupDigevej 28
Sara Godt Schmidt, Lundgaardsvej 31 A
Andreas Tarp Thomsen, Farup Sønderby 3

Kirkehuset er åbent på konfirmationsdagen fra kl. 9,15 – 11, med mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner
 
 
Karsten og Kent  har været i gang med at anlægge en fin lille plads til at lægge blomster efter en bisættelse, såfremt der ikke lige er relationer til et eksisterende gravsted.  
 
Der er også stillet et par bænke op, så man kan få en stille stund, evt tænde et lys på den smukke sten med inskription og ellers bare nyde omgivelserne.
 
    
 
 
OBS: 
Kirkebladet indgår i sognebladet "Marsk og muld"
 
 
  
 
 Vision for Farup kirke:
 -  Farup kirke tager udgangspunkt i tydelig evangelisk-luthersk, folkekirkelig
    kristendom.
-   Kirken er lokalt forankret og samarbejder bredt med sognets foreninger.
-   Kirken er tilgængelig og henvender sig til alle.
 
 

 

  - 

Anders Jørgensen