Kirkegården / Om kirkegården

Om kirkegården

Kirkegården i Farup er meget traditionelt indrettet. Den har syd- og østvendte gravsteder, som afgrænses af thujahække. Der er brede gange og kirkegården er omkranset af et flot dobbelt stendige. På indersiden af diget kan man stadig se resterne af de udgåede elmetræer, der i mange år dannede tag over kirkegården. I dag er der plantet småbladet lind, der klippes hver vinter.

Den grundlæggende tegning over kirkegården er formenligt fra en regulering midt i det forrige århundrede (kirkegårdsprotokollen er fra 1961), hvor der nok har været mere fokus på funktionaliteten og kapaciteten og ikke så meget på oplevelser og fordybelse.

Tiden har sat sine spor på Farup Kirkegård. Det ses dels på de gamle slidte thujahække, der mange steder er gået ud eller skæve i væksten pga. tryk fra andre planter, der er blevet fjernet enten fordi gravsteder er nedlagte, eller bare fordi de var for store. Et problem, som er svært at undgå med mindre man fører en meget streng politik på gravstederne. Det har der ikke været tradition for på Farup Kirkegård.  

Men sporene ser man meget tydeligt i disse år, hvor mange gravsteder er nedlagte og tilgangen er faldende. Vi har også haft en gennemgang af hjemfaldende gravminder, hvor de fra nationalmuseet og provstiet har fjernet ca. 170 gravsten. Men i samme gennemgang blev der fredet gravminder og enkelte hele gravsteder, som vi nu værner om. De er placeret rundt på kirkegården.

Derfor har vi besluttet at udføre en udviklingsplan for Farup Kirkegård. I udviklingsplanen er der fokus på ændrede begravelsesskikke, overkapacitet af gravsteder, mulighed for fordybelse og opdagelse mellem de mange gravsteder og gamle gravmonomenter.

Udviklingsplanen er et langt projekt, der tager mange år at implementere pga. fredninger og kommende fredninger. Men der vil dog indenfor en overskuelig fremtid kunne ses ændringer. Vi har ud fra udviklingsplanen lavet en handlingsplan, som strækker sig over 10 år.

I de 10 år har vi udskiftet alle hække med ”taks”, fjernet forhække og erstattet med granitkantsten, renoveret P-pladsen foran kirken og etableret dele af parkområdet.

Efter udførelsen af handlingsplanen vil vi opnå en reducering i mængden af hæk, tomme gravsteder og derved få et større areal af park, som ikke kræver den samme tid at vedligeholde. Det er også vores hensigt med planen, at vi får centreret begravelserne omkring kirken.

Farup Kirkegård skal fremtræde som en kirkegård, man har lyst til at besøge, fordi her er taget hånd om begravelsespladserne, som er samlet i et miljø, hvor plejen er ”havepræg”. Men også et område, hvor der er et naturligt miljø, som er park præget. Her kan man nyde roen og overgangen fra det åbne landskab til det haveprægede område. Det vil også give den gevinst, at området med ”havepræg” vil være mere beskyttet pga. den læ, parkområdet vil skabe. Kirkegården vil så komme til at fremstå meget mere organisk (grøn) og falde godt ind i det omkringliggende miljø Kirkelunden og Kirkehusets have. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883