Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

 Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 19. februar 2020, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. januar 2020
3. Siden sidst
4. regnskab/ Viggo?
5. Kommende arrangementer:
- Kirkekaffe den 23. februar
- Sangaften i marts
- Tirsdagsklub februar og marts.
- Valgkursus den 27. februar.
- Indsættelse den 1. marts
- Konfirmation den 10. maj
- Planlægning af Orienteringsmøde den 12. maj
- Marsk og muld den 9. marts
6. Renovering af præstegården og præstegårdshaven.
7. forsamlingshusgrunden.
8. Strøtanker
9. Evt.
10. Næste møde torsdag den 19. marts.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Anders Jørgensen