Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 13. juni 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

Afbud fra Vera

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2019.
3. Siden sidst
4. Kvartalsrapport 31.3.19
5. Budget 2020
6. Kommende arrangementer
- Sogneudflugt
- Kirkekaffe søndag den 11. august
- Landsbyfest
- ”Byens hotel”, onsdag den 21. august
- Afslutning for Elin den 29. september
7. Renovering af præstegården
8. Forsikring af kirkegårdens køretøjer, skriv fra arbejdstilsynet, forespørgsel om gravstedminder.
9. Strøtanker blandt andet om aktiviteter i efteråret.
- Suppeaften, dåbsklude, stivandring
10. Evt.

11. Næste møde den 13. august fra 16.00 til 18.30. 
 
 


 
 
 
 
 
 
Anders Jørgensen