Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 12. juni 2024 kl. 15.00 til 17.30 i konfirmandstuen.


Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra 17. april 2024 og den 14. maj
3. Steen og Richard fra Hjerteforeningen deltager fra 15.00 til 15.30 ang en koncert i        kirken
4. økonomi – budgetønsker
5. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner.
- Tirsdagsklub til efteråret, Morten Thaysen
- sogneudflugt
- Højskolesang til efteråret – Jens Ole Fassel, vil gerne være sangvært,
- Kirkekaffe
- Landsbyfest og koncert 18. juni koordineringsmøde. Camilla spiller til morgensang,      kl. 9.30 og Lene vil hjælpe med sangblad mm.

6. sommerferie for personalet, er alle tjenester dækket ind? Der er organistafløsning        den 4. og 11. august.
7. 17. september menighedsrådsvalg
8. marsk & muld, skal der arrangeres noget for omdelere? Indlæg til næste blad?
9. siden sidst:
10. næste møde den 14. august kl. 16.00 til 18.00 inden koncert i kirken.
11. evt.: salmebøger, glasplade på alteret.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 14. maj 2024 kl. 16.30 til 18.30 i kirkehuset.


Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra 17. april 2024
3.
4. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner.
    - Tirsdagsklub til efteråret
   - sogneudflugt
   - Højskolesang til efteråret – Jens Ole Fassel, vil gerne være sangvært, datoer             aftales med Camilla først.
    - Kirkekaffe
    - Landsbyfest og koncert
5. 2. juni afsløring af ikon og fernisering
6. gospelkoncert onsdag den 20. november? The Gospellers fra Treenighedskirken,        Esbjerg, har spurgt om vi vil have besøg.
7. siden sidst:
8. næste møde
9. evt.:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 20. marts 2024 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra 21. februar 2024
3. regnskab 2023 ?
4. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner.
- Tirsdagsklub
- Højskolesang til efteråret
- Kirkekaffe
- Påskefrokost
- Koordineringsmøde den 21. marts for alle foreninger i Farup, er der noget der er vigtigt at få med?
- Budgetsamråd den 21. marts
- Orienteringsmøde den 14. maj 19.00, annoncering?
5. siden sidst: valgmøde den 18. marts i Ribe fritidscenter
6. næste møde onsdag den 17. april og tirsdag den 14. maj
7. evt.:
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 21. februar 2024 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra 10. januar 2024
3. tilbud på nyt tag på kirkehuset, der er to tilbud
4. honorarfastsættelse
5. information fra mødet i Gredstedbro den 7. februar.
6. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner.
- Tirsdagsklub
- Højskolesang
- Kirkekaffe
- Egnskor
- Påskefrokost
- Koordineringsmøde den 21. marts for alle foreninger i Farup
- Materiale til Marsk og Muld
7. status på kirkedør.
8. siden sidst
9. næste møde onsdag den 20.marts, 24. og den 17. april
10. evt.:
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 10. januar 2024 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra den 7. december 23.
3. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner.
- Tirsdagsklub
- Højskolesang
- Kirkekaffe
-
-
-
-
4. nyt fra menighedsrådets postkasse.
Kursusdag i Sædden Kirke, lørdag den 27. januar kl. 9.30 til 15.00
5. reparation af kirkehusets tag, og status på kirkedør.
6. siden sidst
7. næste møde onsdag den 21. februar 24.
8. evt.:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 7. december 2023 kl. 15.00 til 16.45 i konfirmandstuen.


Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra den 15. november 23.
3. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner.
4. nyt fra menighedsrådets postkasse.
5. Kommende arrangementer:
2. søndag i advent – 10 december
3. søndag i advent 19.00 adventskor og kaffe -17 december
4. søndag i advent 24. december juleaften 15.30.
Juledag den 25 december kirkekaffe
1. januar 16.00 nytårsskål
7. januar kirkekaffe
6. siden sidst
7. næste møde onsdag den 10. januar 24.
8. evt.:
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 15. november 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


Deltagere:

Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra den 10. oktober 23.
3. konstituering – særskilt dagsorden og referat.
4. Nyt fra Tine.
5. Budget 2024
6. Kommende arrangementer:
Højskolesang 2024
Den 22/11 bliver der inviteret til møde for kirkeværge, kasserer, kontaktperson og formand af Morten Thaysen.
1. søndag i advent kirkekaffe
2. søndag i advent
3. søndag i advent og adventskor kaffe
4. søndag i advent 24. december
Juledag den 25 december kirkekaffe
julefrokost
7. gennemgang af Tine s ”idebank”
8. siden sidst
9. næste møde og planlægning af møder i 2024
10. evt.:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


Deltagere:

Afbud fra Jytte

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra den 16. august 2023, og den 13. september 23:
3. Nyt fra Tine, herunder praktiske oplysninger fx i forbindelse med vielse.
4. kvartalsregnskab, budget 2024, tillæg til regnskabsinstruks, bogføring.
5. grønne omstillinger og affaldssortering
6. Kommende arrangementer:
Højskolesang 2. november.
Alle Helgens arrangement den 3. november – arrangør ungdomsklub
Alle Helgen søndag den 5. november kirkekaffe Mona
Kirkekaffe
Den 22/11 bliver der inviteret til møde for kirkeværge, kasserer, kontaktperson og formand af Morten Thaysen.
adventssøndage
morgenkaffe til omdelere den 12. november
julefrokost
7. gennemgang af Tine s ”idebank”
8. siden sidst
9. næste møde:
10. evt.:
11. lukket punkt på dagsordenen.
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 13. september 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra den 16. august 2023:
3. Nyt fra Tine
4. Omlægning af Folkekirkens IT, og andre nyheder fra IT-skrivebordet.
5. grønne omstillinger
6. Kommende arrangementer:
    Højskolesang: første uge i oktober og 2. uge i november.
    Personalearrangement:
    høstgudstjeneste 17. september
    New Joy Gospel Choir 8. oktober
    Alle Helgen
    Andre arrangementer i efteråret?
7. gennemgang af Tine s ”idebank”
8. næste møde: 10. oktober.
9. evt.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 16. august 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.
Obs på at tidspunktet er ændret til 15.00 og at det er i konfirmandstuen

Deltagere:

1. godkendelse af dagsorden
2. godkendelse af referat fra den 12. juni 2023
3. kvartalsregnskab
4. Budget 2024 – østsiden af kirkehuset, vurdering fra tækkemanden
5. kommende arrangementer:
     kirkekaffe 27. august
     landsbyfest – Lasse og Mathilde, morgensang, borddækning
     højskolesang
     personalearrangement
     høstgudstjeneste 17. september
     New Joy Gospel Choir 8. oktober
     Andre arrangementer i efteråret? / Årshjul?
6. nyt fra Tine
7. næste møde
8. evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 11. maj 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Velkommen til Tine og præsentation bordet rundt.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 13. april
4. kvartalsregnskab
5. opfølgning på præstegården og dato for syn sammen med Morten Thaysen
6. Sogneudflugt og personalearrangement.
7. kommende arrangementer:
konfirmation
pinsemorgen
landsbyfest
kirkekaffe
gudstjenesteliste
8. planlægning af nye møder
9. næste møde
10. Evt.
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 29. marts 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar
3. regnskab 2022
4. budgetsamråd den 12. april 2023
5. Nyt fra IT-skrivebord: Dato for årlig syn, teamsmøde Biskop, honorartakster, kirkesyn
6. indkøb/nyinvesteringer – indkøb af rampe til kirken.
7. klimastyring og energirapport
8. ny præst –
indflytning –
rengøring præstegård den 21. april
ordination 26 april
indsættelse 7. maj
præstetavle
9. grøn kirkegård pkt 13-26, fra materialet vi fik den 10. januar
10. brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem
11. menighedsmøde
12. sogneudflugt og studietur
13. kommende arrangementer:
kirkekaffe den 30 april
Påskefrokost – skærtorsdag kl 13.00 Jens og Mona
Torsdag inden bededag Rytmisk kor og varme hveder – velkomst
Guldkonfirmander den 13. maj og Konfirmation den 14. maj
Landsbyfest – Lasse og Mathilde
Søndag den 8. oktober kl. 10.00, besøg af New Joy Gospel Choir fra Vanløse, der kommer og synger til en gudstjeneste.
14. siden sidst:
15. nye mødedatoer
16. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 21. februar 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar
3. indkøb/nyinvesteringer – indkøb af rampe til kirken.
4. klimastyring.
5. orienterende møde den 27. februar, kl. 19.00 og andre opgaver i forbindelse med stillingsopslag.
6. grøn kirkegård pkt 1-12, fra materialet vi fik sidste gang.
7. brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem
8. studietur.
9. sogneudflugt
10. kommende arrangementer:
tirsdagsklub
kirkekaffe den 26. februar kl. 19.00 Alma og Jens
Højskolesang sangværter
Påskefrokost – skærtorsdag kl 13.00 Jens og Mona
Torsdag inden bededag Rytmisk kor
Konfirmation og møde med forældre den 2. marts kl. 19.00
11. Marsk og Muld- ny redaktør?
12. siden sidst:
13. næste møde onsdag den 29. marts
14. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 10. januar 2023 kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. december
3. indkøb/nyinvesteringer – budgetopfølgning, hvordan ser forbruget på el og varme ud, er det for tidligt på året at lave opgørelse for 2022? indkøb af rampe til kirken.
4. klimastyring.
5. grøn kirkegård, der er materiale der skal læses inden.
6. brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem- Jens har sendt materiale
7. studietur
8. kommende arrangementer:
kirkekaffe
påskefrokost
skal der laves en gudstjeneste for konfirmanderne der skal konfirmeres i Farup?
9. Marsk & Muld, er der nogen der har et indlæg til bladet?
10. siden sidst:
11. næste møde tirsdag den 21. februar 15.00 -17.00 ?
12. Evt.
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 14. december 2022 kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november
3. indkøb/nyinvesteringer – budgetopfølgning, hvordan ser forbruget på el og varme ud?
4. klimastyring.
5. Opfølgning på mødet den 6. december
6. punkter fra personalemødet:
6a. brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem
6b. studietur.
7. kommende arrangementer:
tirsdagsklub
åbent hus præstegård søndag den 8. januar 10.30-12.30
Adventskor den 11. december 18.30 Jytte og Mona (indkøber)
Højskolesang datoer for 2023.
8. siden sidst:
9. næste møde tirsdag den 10. januar 15.00 -17.00
10. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 26. oktober 2022 kl 15.00 til 17.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august, og 20. september.
3. kvartalsregnskab
4. godkendelse af budget 2023.
5. indkøb/nyinvesteringer
6. klimastyring.
7. vedligehold præstegård og åbent hus præstegård
- status på renovering præstegård
8. præsteansættelse og møde den 6. december.
9. babysalmesang
10. kommende arrangementer:
tirsdagsklub
kirkekaffe
Sing’n Swing torsdag den 17. november
adventskor
11. siden sidst:
12. næste møde tirsdag den 15. november
13. Evt.
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 20. september 2022 kl 15.00 til 17.30 i kirkehuset.
Afbud fra Jens, evt afbud fra Alma

Deltagere:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august.
3. indkøb/nyinvesteringer
4. vedligehold præstegård og åbent hus præstegård
- maling af vinduer
- istandsættelse af bryggers
5. præsteansættelse og møde den 6. december.
6. babysalmesang
7. kommende arrangementer:
tirsdagsklub
kirkekaffe
Sing’n Swing torsdag den 17. november
adventskor
gudstjenester i oktober og november.
8. dåbsbibler.
9. siden sidst:
10. næste møde den 26. oktober 22
11. Evt.
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 17. august 2022 kl 15.00 til 17.30 i kirkehuset,
med efterfølgende smørrebrød inden koncert med Rasmus Skov Borring

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 21, juni
3. kvartalsregnskab
4. indkøb/nyinvesteringer
5. vedligehold præstegård og åbent hus præstegård
- maling af vinduer
- reparation af døre
- varmepumpe instruktion
6. kirkesanger
7. lovforslag om folkekirkens økonomi er i høring, frist for høringssvar er den 18. august.
8. kommende arrangementer:
Landsbyfest og Rasmus Skov Borring
Studietur
9. beskæring i kirkelunden?
10. siden sidst:
11. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 21. juni 2022, Kl. 15.00 – 17.00 i konfirmandstuen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 25. maj
3. Budgetønsker
4. Præstegården, evt dato for ”åben præstegaard”
5. Ny kirkesanger
6. Kommende arrangementer
- landsbyfest
- studietur
- kirkekaffe
7. Siden sidst
8. Evt
9. Næste møde 17. august 22 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 25. maj 2022 kl 15.00 til 17.30 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. april
3. kvartalsregnskab
4. møde med biskop Elof Westergaard den 2. maj, vedrørende stillingsopslag.
5. indkøb/nyinvesteringer
6. vedligehold præstegård
7. kommende arrangementer:
gudstjenester i juni og juli
Sogneudflugt den 15. juni
Landsbyfest og Rasmus Skov Borring
studietur?
Menighedsmøde?
8. Klimadagsordenen og energiforbruget.
9. siden sidst:
10. planlægning af nye møder
11. Evt.


 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 6. april 2022 kl 15.00 til 17.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. marts
3. møde med biskop Elof Westergaard den 2. maj, vedrørende stillingsopslag.
4. indkøb/nyinvesteringer
5. vedligehold præstegård
6. kommende arrangementer:
gudstjenester i juni og juli
påskefrokost den 14. april
søndag den 8. maj konfirmation.
torsdag den 12. maj kirke og varme hveder
Sogneudflugt den 15. juni
Landsbyfest og Rasmus Skov Borring
studietur?
Menighedsmøde?
7. Klimadagsordenen og energiforbruget.
8. siden sidst:
9. næste møde onsdag den 25. maj kl. 15.00 til 17.30
10. Evt.
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 10. marts 2022 kl 15.00 til 17.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2022 og den 10. februar
3. årsregnskab 2021
4. budgetsamråd 6. april
5. grønne kirkegårde: der kommer mere materiale senere.
6. indkøb/nyinvesteringer
7. vedligehold præstegård
8. kommende arrangementer:
gudstjenester i april – maj
påskefrokost
højskolesang 16. marts
koordineringsmøde den 17. marts 19.30 for alle foreninger i Farup, dem der har mulighed for det kommer.
Sogneudflugt
Landsbyfest:
studietur?
9. Klimadagsordenen og energiforbruget.
10. siden sidst:
11. næste møde den 6.april kl. 15.00 til 17.30
12. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 10. februar 2022 kl 14.00 til 16.00 i konfirmandstuen.1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2022
3. budgetsamråd 6. april
4. grønne kirkegårde
5. indkøb: vogn til kistehåndtering.
6. vedligehold præstegård
7. kommende arrangementer:
kirkekaffe
højskolesang 16. marts
tumlingesang
koordineringsmøde den 17. marts 19.30 for alle foreninger i Farup
sogneudflugt
landsbyfest
studietur?
8. Klimadagsordenen og energiforbruget, møde den 8. marts 22, kl 16.00 til 18.30
9. siden sidst
10. næste møde den 10. marts kl. 15.00 til 17.00
11. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 13. januar 2022, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. november:
3. regnskab
4. indkøb / investeringer
• lydanlæg:
• Kistehåndtering:
• Reparationer på præstegård?

• Algebehandling af stråtag?
5. kommende arrangementer:
• tirsdagsklub
• højskolesang den 19. januar 2022: Jens byder velkommen.
• Babysalmesang?
• Tante Andante lørdag den 5. februar, kl. 10.30.
• Kirkekaffe den 23. januar kl. 14.00
• Landsbyfest
• Sogneudflugt
6. sikring af gravsten:
7. APV: sikring af gravsten og kistehåndtering + Kent har sendt materiale til os den 16. december
8. Kirken i fremtiden, hvordan håndterer vi de udfordringer corona giver os.
9. siden sidst:
10. evt.:
11. næste møde den 9. februar, hvor Torkild Bak deltager.
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 18. november 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen. Og med efterfølgende spisning.


1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14 oktober:
3. konstituering – der kommer en dagsorden senere
4. indkøb / investeringer – herunder lydanlæg, og kistehåndtering:
5. kommende arrangementer:
            tirsdagsklub – Marike fortæller den 7. december.
            højskolesang den 19. januar 2022.
           Adventskor kaffe og kage
           Minikonfirmander i uge 47
           babysalmesang 8 gange med Maja som underviser, afslutning?
           Tante Andente lørdag den 5. februar, kl. 10.30.
            Diverse aktiviteter i december/januar i Kirken.
6. Besøg af provsten vedrørende gravminderegistrering
7. sikring af gravsten
8. APV ? er vi klar til at drøfte det.
9. siden sidst.
10. evt.
11. næste møde den 13. januar.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 14. oktober 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. september
3. Siden sidst.
4. kvartalsregnskab
5. revisionsprotokol 2020
6. indkøb / investeringer – herunder lydanlæg, og kistehåndtering.
7. kommende arrangementer:
tirsdagsklub – annoncering
koordineringsmøde den 3. november
højskolesang 4. november
adventskor
minikonfirmander
kirkekaffe
babysalmesang
8. marsk og muld
9. planlægning af nye møder
10. evt.
11. næste møde den 18. november
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 16. september 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august
3. Siden sidst.
4. indkøb / investeringer
5. kommende arrangementer:
udflugt den 22. september
tirsdagsklub
højskolesang den 6. oktober med IngeLise og den 3. november
adventskor
minikonfirmander
stiftsmøde den 7. oktober (tilmeldingsfrist den 20. september)
6. renholdelse af nyplantningen ved præstegården og p-plads.
7. evt.
8. næste møde den 14. oktober
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 18. august 2021, kl 16.00 til 18.00 i Kirkehuset.
 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni
3. Siden sidst.
4. kvartalsregnskab
5. indkøb/investeringer
6. kommende arrangementer:
Landsbyfest- velkomst til koncert – morgensang – borddækning
Konfirmation
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe
Tirsdagsklub
Højskolesang
Udflugt
7. skal vi arrangere mødre/fædregruppe i konfirmandstuen?
8. status på corona-restriktioner, er der stadig noget vi skal tage hensyn til/fremadrettet?
9. evt.
10. næste møde 16. september
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 10. juni 2021, kl 15.00 til 17.00 i Kirkehuset.
 
Mødet afsluttes med lidt mad


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. maj
3. Siden sidst.
4. budgetønsker 2022
5. lydanlæg
6. kirkens pyntning i løbet af året. (bilag kommer senere)
7. præstegården varmeanlæg
8. kommende arrangementer:
kirkekaffe
Menighedsmøde
Landsbyfest
9. evt.
10. næste møde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 19. maj 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april
3. Siden sidst.
4. kvartalsbudget
5. lydanlæg
6. kirkesyn
7. præstegårdens have
8. kommende arrangementer:
pinsegudstjeneste med morgenmad kl. 9.00
2. pinsedag gudstjeneste fælles med Sct. Catharinæ
Menighedsmøde
Landsbyfest?
9. planlægning af møder i efteråret.
10. evt.
11. næste møde torsdag den 10. juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den. 8. april 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. marts 2021
3. Siden sidst.
4. budgetsamråd 13. og 14. april
5. tilbud fra Scan Tone, er tidligere sendt fra Kent.
6. Præstegård varmeanlæg og utætte døre.
7. præstegårdens have
8. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub
9. gudstjeneste – sang udenfor?
10. vejkirke brochurer
11. Evt.
12. næste møde 19. maj
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den. 4. marts 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. februar 2021
3. Siden sidst.
4. Godkendelse af årsregnskab 2020
5. tilbud fra Scantone, er tidligere sendt fra Kent.
6. Præstegård varmeanlæg og utætte døre.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub
Påskefrokost
Konfirmation
8. indlæg fra menighedsråd til næste M&M
9. Evt.
10. næste møde den 8. april.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 4. februar 2021 kl 16.00 til 18.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2020
3. Siden sidst.
4. Præstegård varmeanlæg.
5. Præstegårdens have
- Flagstang og eventuelt anlæg ved flagstangen
- Pasning af nyplantningen
- Pasning af ny plæne – robotplæneklipper?
- Haven bag konfirmandstuen, hvordan skal den passes?
- Hvilke ønsker har Marike og Nikolaj?
6. pasning af forsamlingshus grund.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub
Påskefrokost
8.  indlæg fra menighedsråd til næste M&M
9. Evt.
10. næste møde den 4. marts
 
 
 
 mødet i januar blev Covid19 aflyst grundet forsamlingsforbud på 5 personer.
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 7. januar 2021 kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2020
3. Siden sidst.
4. Præstegård varmeanlæg.
5. Præstegårdens have
- Flagstang og eventuelt anlæg ved flagstangen
- Pasning af nyplantningen
- Pasning af ny plæne – robotplæneklipper?
- Haven bag konfirmandstuen, hvordan skal den passes?
- Hvilke ønsker har Marike og Nikolaj?
6. pasning af forsamlingshus grund.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner
tirsdagsklub
8. Evt.
9. næste møde den 4. februar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstituerende møde onsdag den 25. november 2020 kl. 15.30 i konfirmandstuen - dernest alm. rådsmøde
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
 
 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2020
3. Siden sidst.
4. kvartalsregnskab
5. præstegård varmeanlæg.
6. kommende arrangementer:
Sangaftner
Aftensang den 3. december
De 9 læsninger og sang den 13. december
Juleaften kl. 14.00 og 15.30 med tilmelding
7. planlægning af møder for 2021
8. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 5. november 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. oktober 2020
3. Siden sidst.
4. præstegård varmeanlæg.
5. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub 1. december
Minikonfirmander
Adventskor – ny form i år pga corona
6. næste møde den 25. november, med konstituering.
7. Evt.
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 8. oktober 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. september 2020
3. Siden sidst.
4. revisionsprotokol 2019
5. kvartalsrapport 30/9-2020
6. præstegård varmeanlæg.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub
Adventssang
8. næste møde den 5. november
9. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 8. september 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. august 2020
3. Siden sidst.
4. Budgetudmelding.
5. kommende arrangementer:
Høstgudstjeneste den 13. september
Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled.
Sangaftner
Tirsdagsklub
Stiftsmødet den 1. oktober er aflyst
6. næste møde den 8. oktober
7. Evt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 11. august 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2020
3. Siden sidst.
4. kvartalsrapport
5. kommende arrangementer:
  kirkekaffe i august evt den 30. august, hvor Kevin har første gudstjeneste i Farup
konfirmation den 6. september.
Høstgudstjeneste den 13. september
Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled.
Sangaftner
Tirsdagsklub
Ny dato for studietur.
6. hjemmesiden tilretning.
7. kirkesyn
8. næste møde den 8. september.
9. Evt.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 4. juni 2020, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

kl. 16.00 til 16.45 personalemøde: drøftelse af lørdagsgudstjeneste / lørdagsdåb.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. maj 2020
3. Siden sidst.
4. Genåbning af kirken
5. kvartalsrapport
6. budget 2021
7. kommende arrangementer
8. nye mødedatoer.
9. planlægning af orienteringsmødet den 9. juni. Kl 19.30.
10. konklusion på lørdagsgudstjeneste / lørdagsdåb.
11. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 14. maj 2020, kl. 16.00 til 18.00 i kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. april 2020
3. Siden sidst.
4. Genåbning af kirken
5. Evt.
6. Næste møde torsdag den 4. juni kl. 16.00 til 18.30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 22. april 2020, kl. 15.00 til 18.00 i kirkehuset.

Velkommen til Marike.
1. Orientering om Marikes uddannelsesforløb ved Torkild Bak? Ved ikke om Torkild skal inviteres?
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar 2020
4. Siden sidst.
5. Kommende arrangementer:
- Kirkekaffe
- Tirsdagsklub maj.
- Konfirmation
- Planlægning af Orienteringsmøde den 12. maj udsættes ?
- Sogneudflugt
- Studietur
6. Procedurer ved kirkelige handlinger, lørdagsdåb/lørdagsgudstjeneste, nadver – altervin/saft.
7. Mangler der mere på præstegården? Oprydning konfirmandstuen, ”gamle ting på loftet”, hvem skal sortere?
8. Hvem genopstiller til næste periode?
9. Haven og forsamlingshusgrunden.
10. Strøtanker
11. Evt.
12. Næste møde onsdag den 29. april kl. 16.00 til 18.30.

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883