Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 2. maj 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

Camilla kommer med brød til kaffen, og fortæller kort om hendes nye kombinerede stilling ½ organist og ½ undervisning Katedralskolen, som træder i kraft den 1. august.
.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts 2019.
3. underskrift af referat fra den 21. februar.
4. planlægning af efterårets møder.
5. Siden sidst
6. kvartalsregnskab.
7. Kommende arrangementer
- Menighedsmøde den 5. maj
- Konfirmation
- Bededagsaften
- Sogneudflugt
- Landsbyfest
- Afslutning for Elin den 29. september
8. Besøg af arbejdstilsynet
9. Renovering af præstegården
10. Strøtanker blandt andet om aktiviteter i efteråret.
- Suppeaften, tirsdagsklub, sangaftner, dåbsklude, stivandring
11. Evt.
12. Næste møde den 13. juni fra 16.00 til 18.30.
 
 
 
 
 
 
Anders Jørgensen