Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag 19. september 2019 kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen
 
  1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. august 2019.
3. Siden sidst
4. Kommende arrangementer:
- Afslutning for Else og Esther i tirsdagsklub
- Afslutning for Elin den 29. september
- Suppeaften i efteråret
- Egnskoret – koncert i december?
- Lutter renæsance
5. deltagelse i Marsk og Muld
6. tirsdagsklub deltagelse af menighedsråd
7. modtagelse af Jørgen Bork Hansen
8. Renovering af præstegården
9. Strøtanker
10. Evt.
11. Næste møde den 10. oktober fra 16.00 til 18.30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag 13. august 2019 kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandsstuen
 
??
 
  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Anders Jørgensen