Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 14. november 2019, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

Konstituering.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober 2019.
3. Budget 2020
4. årlig vurdering af pengeinstitutter.
5. Siden sidst
6. Kommende arrangementer:
- Sangaften
- Tirsdagsklub i december
- Kirkekaffe søndag den 1. december
- adventskor
- Egnskoret – koncert 9. december
- Koncertaften med Camilla?
7. Nyt om præsteansættelse
8. Renovering af præstegården
9. Personalepolitik
10. Strøtanker
11. Evt.
12. Næste møde den 11. december? blev det aftalen? Møde og derefter julefrokost.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Anders Jørgensen