Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 19. marts 2020, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.            MØDET ER AFLYST /  Covid-19 

 


Velkommen til Marike.

1. Orientering om Marikes uddannelsesforløb ved Torkild Bak
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar 2020
4. Siden sidst og opfølgning på velkomstmødet den 12. marts.
5. Hvad skal de frie midler bruges til og ansøgning ved provstiet om lån af 800.000,-
6. Kommende arrangementer:
- Kirkekaffe
- Kirkefrokost skærtorsdag
- 7. maj aftenen inden bededag, varme hveder
- Tirsdagsklub marts og planlægning af april og maj.
- Konfirmation den 10. maj
- Planlægning af Orienteringsmøde den 12. maj
- Sogneudflugt
- Studietur
7. Procedurer ved kirkelige handlinger, lørdagsdåb/lørdagsgudstjeneste, nadver – altervin/saft.
8. Mangler der mere på præstegården? Oprydning konfirmandstuen, ”gamle ting på loftet”, hvem skal sortere?
9. Hvem genopstiller til næste periode?
10. Haven og forsamlingshusgrunden.
11. Strøtanker
12. Evt.
13. Næste møde onsdag den 29. april kl. 16.00 til 18.30.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883