Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

 
 
 Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 14. januar 2020, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2019 og den 11. december.
3. Siden sidst
4. Udkast til personalepolitik, materiale er udleveret i november.
5. Status på præstegårdens have, forsamlingshusgrunden, og kirkegårdens depotplads
6. Kommende arrangementer:
- Sangaften i februar
- Tirsdagsklub den 28. januar med Jørgen B. Hansen
- Koncertaften med Camilla Darling
- Er der mere der skal med i næste marsk og muld? Deadline er i denne uge.
- Kursusdag i Sædden den 25. januar.
- Valgkursus den 27. februar.
7. Nyt om præsteansættelse og dato for indsættelse?
8. Renovering af præstegården og evt fremvisning af præstegården.
9. Strøtanker
10. Evt.
11. Næste møde onsdag den 19. februar 2020
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Anders Jørgensen