Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 18. november 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen. Og med efterfølgende spisning.


1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14 oktober:
3. konstituering – der kommer en dagsorden senere
4. indkøb / investeringer – herunder lydanlæg, og kistehåndtering:
5. kommende arrangementer:
            tirsdagsklub – Marike fortæller den 7. december.
            højskolesang den 19. januar 2022.
           Adventskor kaffe og kage
           Minikonfirmander i uge 47
           babysalmesang 8 gange med Maja som underviser, afslutning?
           Tante Andente lørdag den 5. februar, kl. 10.30.
            Diverse aktiviteter i december/januar i Kirken.
6. Besøg af provsten vedrørende gravminderegistrering
7. sikring af gravsten
8. APV ? er vi klar til at drøfte det.
9. siden sidst.
10. evt.
11. næste møde den 13. januar.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 14. oktober 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. september
3. Siden sidst.
4. kvartalsregnskab
5. revisionsprotokol 2020
6. indkøb / investeringer – herunder lydanlæg, og kistehåndtering.
7. kommende arrangementer:
tirsdagsklub – annoncering
koordineringsmøde den 3. november
højskolesang 4. november
adventskor
minikonfirmander
kirkekaffe
babysalmesang
8. marsk og muld
9. planlægning af nye møder
10. evt.
11. næste møde den 18. november
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 16. september 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august
3. Siden sidst.
4. indkøb / investeringer
5. kommende arrangementer:
udflugt den 22. september
tirsdagsklub
højskolesang den 6. oktober med IngeLise og den 3. november
adventskor
minikonfirmander
stiftsmøde den 7. oktober (tilmeldingsfrist den 20. september)
6. renholdelse af nyplantningen ved præstegården og p-plads.
7. evt.
8. næste møde den 14. oktober
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 18. august 2021, kl 16.00 til 18.00 i Kirkehuset.
 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni
3. Siden sidst.
4. kvartalsregnskab
5. indkøb/investeringer
6. kommende arrangementer:
Landsbyfest- velkomst til koncert – morgensang – borddækning
Konfirmation
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe
Tirsdagsklub
Højskolesang
Udflugt
7. skal vi arrangere mødre/fædregruppe i konfirmandstuen?
8. status på corona-restriktioner, er der stadig noget vi skal tage hensyn til/fremadrettet?
9. evt.
10. næste møde 16. september
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 10. juni 2021, kl 15.00 til 17.00 i Kirkehuset.
 
Mødet afsluttes med lidt mad


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. maj
3. Siden sidst.
4. budgetønsker 2022
5. lydanlæg
6. kirkens pyntning i løbet af året. (bilag kommer senere)
7. præstegården varmeanlæg
8. kommende arrangementer:
kirkekaffe
Menighedsmøde
Landsbyfest
9. evt.
10. næste møde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 19. maj 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april
3. Siden sidst.
4. kvartalsbudget
5. lydanlæg
6. kirkesyn
7. præstegårdens have
8. kommende arrangementer:
pinsegudstjeneste med morgenmad kl. 9.00
2. pinsedag gudstjeneste fælles med Sct. Catharinæ
Menighedsmøde
Landsbyfest?
9. planlægning af møder i efteråret.
10. evt.
11. næste møde torsdag den 10. juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den. 8. april 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. marts 2021
3. Siden sidst.
4. budgetsamråd 13. og 14. april
5. tilbud fra Scan Tone, er tidligere sendt fra Kent.
6. Præstegård varmeanlæg og utætte døre.
7. præstegårdens have
8. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub
9. gudstjeneste – sang udenfor?
10. vejkirke brochurer
11. Evt.
12. næste møde 19. maj
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den. 4. marts 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. februar 2021
3. Siden sidst.
4. Godkendelse af årsregnskab 2020
5. tilbud fra Scantone, er tidligere sendt fra Kent.
6. Præstegård varmeanlæg og utætte døre.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub
Påskefrokost
Konfirmation
8. indlæg fra menighedsråd til næste M&M
9. Evt.
10. næste møde den 8. april.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 4. februar 2021 kl 16.00 til 18.00 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2020
3. Siden sidst.
4. Præstegård varmeanlæg.
5. Præstegårdens have
- Flagstang og eventuelt anlæg ved flagstangen
- Pasning af nyplantningen
- Pasning af ny plæne – robotplæneklipper?
- Haven bag konfirmandstuen, hvordan skal den passes?
- Hvilke ønsker har Marike og Nikolaj?
6. pasning af forsamlingshus grund.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub
Påskefrokost
8.  indlæg fra menighedsråd til næste M&M
9. Evt.
10. næste møde den 4. marts
 
 
 
 mødet i januar blev Covid19 aflyst grundet forsamlingsforbud på 5 personer.
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 7. januar 2021 kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2020
3. Siden sidst.
4. Præstegård varmeanlæg.
5. Præstegårdens have
- Flagstang og eventuelt anlæg ved flagstangen
- Pasning af nyplantningen
- Pasning af ny plæne – robotplæneklipper?
- Haven bag konfirmandstuen, hvordan skal den passes?
- Hvilke ønsker har Marike og Nikolaj?
6. pasning af forsamlingshus grund.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner
tirsdagsklub
8. Evt.
9. næste møde den 4. februar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstituerende møde onsdag den 25. november 2020 kl. 15.30 i konfirmandstuen - dernest alm. rådsmøde
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
 
 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2020
3. Siden sidst.
4. kvartalsregnskab
5. præstegård varmeanlæg.
6. kommende arrangementer:
Sangaftner
Aftensang den 3. december
De 9 læsninger og sang den 13. december
Juleaften kl. 14.00 og 15.30 med tilmelding
7. planlægning af møder for 2021
8. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 5. november 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. oktober 2020
3. Siden sidst.
4. præstegård varmeanlæg.
5. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub 1. december
Minikonfirmander
Adventskor – ny form i år pga corona
6. næste møde den 25. november, med konstituering.
7. Evt.
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 8. oktober 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. september 2020
3. Siden sidst.
4. revisionsprotokol 2019
5. kvartalsrapport 30/9-2020
6. præstegård varmeanlæg.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub
Adventssang
8. næste møde den 5. november
9. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 8. september 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. august 2020
3. Siden sidst.
4. Budgetudmelding.
5. kommende arrangementer:
Høstgudstjeneste den 13. september
Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled.
Sangaftner
Tirsdagsklub
Stiftsmødet den 1. oktober er aflyst
6. næste møde den 8. oktober
7. Evt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 11. august 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2020
3. Siden sidst.
4. kvartalsrapport
5. kommende arrangementer:
  kirkekaffe i august evt den 30. august, hvor Kevin har første gudstjeneste i Farup
konfirmation den 6. september.
Høstgudstjeneste den 13. september
Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled.
Sangaftner
Tirsdagsklub
Ny dato for studietur.
6. hjemmesiden tilretning.
7. kirkesyn
8. næste møde den 8. september.
9. Evt.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 4. juni 2020, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

kl. 16.00 til 16.45 personalemøde: drøftelse af lørdagsgudstjeneste / lørdagsdåb.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. maj 2020
3. Siden sidst.
4. Genåbning af kirken
5. kvartalsrapport
6. budget 2021
7. kommende arrangementer
8. nye mødedatoer.
9. planlægning af orienteringsmødet den 9. juni. Kl 19.30.
10. konklusion på lørdagsgudstjeneste / lørdagsdåb.
11. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 14. maj 2020, kl. 16.00 til 18.00 i kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. april 2020
3. Siden sidst.
4. Genåbning af kirken
5. Evt.
6. Næste møde torsdag den 4. juni kl. 16.00 til 18.30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 22. april 2020, kl. 15.00 til 18.00 i kirkehuset.

Velkommen til Marike.
1. Orientering om Marikes uddannelsesforløb ved Torkild Bak? Ved ikke om Torkild skal inviteres?
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar 2020
4. Siden sidst.
5. Kommende arrangementer:
- Kirkekaffe
- Tirsdagsklub maj.
- Konfirmation
- Planlægning af Orienteringsmøde den 12. maj udsættes ?
- Sogneudflugt
- Studietur
6. Procedurer ved kirkelige handlinger, lørdagsdåb/lørdagsgudstjeneste, nadver – altervin/saft.
7. Mangler der mere på præstegården? Oprydning konfirmandstuen, ”gamle ting på loftet”, hvem skal sortere?
8. Hvem genopstiller til næste periode?
9. Haven og forsamlingshusgrunden.
10. Strøtanker
11. Evt.
12. Næste møde onsdag den 29. april kl. 16.00 til 18.30.

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883