Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 8. oktober 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. september 2020
3. Siden sidst.
4. revisionsprotokol 2019
5. kvartalsrapport 30/9-2020
6. præstegård varmeanlæg.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner
Tirsdagsklub
Adventssang
8. næste møde den 5. november
9. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 8. september 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. august 2020
3. Siden sidst.
4. Budgetudmelding.
5. kommende arrangementer:
Høstgudstjeneste den 13. september
Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled.
Sangaftner
Tirsdagsklub
Stiftsmødet den 1. oktober er aflyst
6. næste møde den 8. oktober
7. Evt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 11. august 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.


1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2020
3. Siden sidst.
4. kvartalsrapport
5. kommende arrangementer:
  kirkekaffe i august evt den 30. august, hvor Kevin har første gudstjeneste i Farup
konfirmation den 6. september.
Høstgudstjeneste den 13. september
Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled.
Sangaftner
Tirsdagsklub
Ny dato for studietur.
6. hjemmesiden tilretning.
7. kirkesyn
8. næste møde den 8. september.
9. Evt.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 4. juni 2020, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

kl. 16.00 til 16.45 personalemøde: drøftelse af lørdagsgudstjeneste / lørdagsdåb.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. maj 2020
3. Siden sidst.
4. Genåbning af kirken
5. kvartalsrapport
6. budget 2021
7. kommende arrangementer
8. nye mødedatoer.
9. planlægning af orienteringsmødet den 9. juni. Kl 19.30.
10. konklusion på lørdagsgudstjeneste / lørdagsdåb.
11. Evt.
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 14. maj 2020, kl. 16.00 til 18.00 i kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. april 2020
3. Siden sidst.
4. Genåbning af kirken
5. Evt.
6. Næste møde torsdag den 4. juni kl. 16.00 til 18.30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 22. april 2020, kl. 15.00 til 18.00 i kirkehuset.

Velkommen til Marike.
1. Orientering om Marikes uddannelsesforløb ved Torkild Bak? Ved ikke om Torkild skal inviteres?
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar 2020
4. Siden sidst.
5. Kommende arrangementer:
- Kirkekaffe
- Tirsdagsklub maj.
- Konfirmation
- Planlægning af Orienteringsmøde den 12. maj udsættes ?
- Sogneudflugt
- Studietur
6. Procedurer ved kirkelige handlinger, lørdagsdåb/lørdagsgudstjeneste, nadver – altervin/saft.
7. Mangler der mere på præstegården? Oprydning konfirmandstuen, ”gamle ting på loftet”, hvem skal sortere?
8. Hvem genopstiller til næste periode?
9. Haven og forsamlingshusgrunden.
10. Strøtanker
11. Evt.
12. Næste møde onsdag den 29. april kl. 16.00 til 18.30.

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883