Velkommen / Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 16. januar 2019 16.00 – 18.30 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. december.
3. Siden sidst
4. Kommende arrangementer
- kursusdag i Sædden Kirke den 26. januar 2019
- landsbyfest
5. Nyinvesteringer (ved ikke om der er noget til dette punkt, det var bare for at være på forkant med næste års budget)
6. renovering præstegården
7. Strøtanker
8. Planlægning af kommende møder.
9. Evt.

10. Næste møde.

Anders Jørgensen