Aktiviteter / Andet

Andet

SANG I KIRKEHUSET

i 2019 fortsætter vi med fællessang en onsdag i måneden.
Vi mødes i Kirkehusetog synger af Højskolesangbogen.
 
 
Næste sangaften er onsdag d. 20. februar. Sangværter er Anne Lise Hausted og Ole Nielsen (Dyrlæge) fra Mejlby.

I marts mødes vi onsdag d. 20. Sangvært er denne aften Hanne Nicolaysen Nielsen, Hillerup.

Velkommen til en hyggelig aften med gamle og nye sange.

Vi begynder kl. 19 og slutter 20,30. Man medbringer selv kaffe/te/kage.
Man deltager, som man kan og har lyst – ingen tilmelding.
Velkommen til en hyggelig aften med gamle og nye sange.
 
 
 
 
 Kirkebod til landsbyfesten
Menighedsrådet havde i år et kirketelt på festpladsen. Her foregik forskelligt for både børn og voksne, bl.a. gættet på, hvem der gemte sig på forskellige konfirmandbilleder
Det er vores indtryk, at folk hyggede sig - der blev snakket, diskuteret, grinet - og vinderne blev råbt op i huset til festen.
Kirketeltet vil sikker være at finde igen på festpladsen ved Landsbyfesten i de kommende år
 
 
NADVER – VIN – DRUESAFT
 Vi gået over til alkoholfri vin/ druesaft ved nadveren i kirken. Vi har i menighedsrådet fået nogle reaktioner på beslutningen og har forståelse for, at det kan forekomme underligt og ligefrem forkert, eftersom der har været anvendt vin her i menigheden altid og uden problemer. Vi har vendt beslutningen , men er fortsat af den opfattelse, at der dels ligger en signalværdi i at anvende alkoholfri vin – dels tages hensyn til børn såvel som voksne, der ikke bryder sig om eller tåler vin med alkohol. Det er også sådan, at lige så almindelig vin med alkohol har været her på stedet, lige så almindelig er druesaften i andre menigheder. Vi håber, nadveren fortsat må være fællesskabsbærende i gudstjenesten.
Anders Jørgensen