Aktiviteter / Andet

Andet

SANG I KIRKEHUSET

i 2020 fortsætter vi med fællessang 2. tirsdag i måneden.
Vi mødes i Kirkehuset og synger af Højskolesangbogen.
 
 
Velkommen til en hyggelig aften med gamle og nye sange.

Vi begynder kl. 19 og slutter 20,30. Man medbringer selv kaffe/te/kage.
Man deltager, som man kan og har lyst – ingen tilmelding.
Velkommen til en hyggelig aften med gamle og nye sange.
 
 
 
 
Kirkebod til landsbyfesten
 
Menighedsrådet har nogle år haft et kirketelt eller en stand på festpladsen.. Her foregår forskelligt for både børn og voksne, bl.a. gættet på, hvem der gemte sig på forskellige konfirmandbilleder
Det er vores indtryk, at folk hygger sig - der bliver snakket, diskuteret, grinet - og vinderne bliver råbt op i huset til festen.
Kirketeltet vil sikkert være at finde igen på festpladsen ved Landsbyfesten i de kommende år.
 
 
NADVER – VIN – DRUESAFT
 Vi gået over til alkoholfri vin/ druesaft ved nadveren i kirken. Vi har i menighedsrådet fået nogle reaktioner på beslutningen og har forståelse for, at det kan forekomme underligt og ligefrem forkert, eftersom der har været anvendt vin her i menigheden altid og uden problemer. Vi har vendt beslutningen , men er fortsat af den opfattelse, at der dels ligger en signalværdi i at anvende alkoholfri vin – dels tages hensyn til børn såvel som voksne, der ikke bryder sig om eller tåler vin med alkohol. Det er også sådan, at lige så almindelig vin med alkohol har været her på stedet, lige så almindelig er druesaften i andre menigheder. Vi håber, nadveren fortsat må være fællesskabsbærende i gudstjenesten.
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883