Aktiviteter / Andet

Andet

SANG I KIRKEHUSET
 
i 2022 fortsætter vi med fællessang 2. tirsdag i måneden.
Vi mødes i Kirkehuset og synger af Højskolesangbogen.
 
 
Velkommen til en hyggelig aften med gamle og nye sange.

Vi begynder kl. 19 og slutter 20,30. Man medbringer selv kaffe/te/kage.
Man deltager, som man kan og har lyst – ingen tilmelding.
Velkommen til en hyggelig aften med gamle og nye sange.
 
 
 
 
Kirkebod til landsbyfesten
 
Menighedsrådet har nogle år haft et kirketelt eller en stand på festpladsen.. Her foregår forskelligt for både børn og voksne, bl.a. gættet på, hvem der gemte sig på forskellige konfirmandbilleder
Det er vores indtryk, at folk hygger sig - der bliver snakket, diskuteret, grinet - og vinderne bliver råbt op i huset til festen.
Kirketeltet vil sikkert være at finde igen på festpladsen ved Landsbyfesten i de kommende år.
 
 
 
NADVER – VIN – DRUESAFT
 
De seneste år er kirken gået over til alkoholfri vin/druesaft til nadveren. Det gjorde kirken for at tage hensyn til børn såvel som voksne, der ikke bryder sig om, eller tåler vin med alkohol. Der er dog også teologiske argumenter for at skænke vin, når man går til alters.
Af hensyn til begge dele har menighedsrådet derfor besluttet, fremover at tilbyde både vin såvel som saft, i to forskellige kalke, når man går til alters.          
 
Sept. 2020

 
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883