Aktiviteter / Andet

Andet

 Kirkebod til landsbyfesten
Menighedsrådet havde i år, i anledning af Lutheråret, et kirketelt på festpladsen. Her foregik forskelligt for både børn og voksne: de voksne diskuterede jordnære Gudsbilleder udfra samtalekort og børnene spillede religionspædagogiske spil, der stillede kirkelige spørgsmål...
Det er vores indtryk, at folk hyggede sig - der blev snakket, diskuteret, grinet og smagt på småkager og Lutherøl.
Kirketeltet vil sikker være at finde igen på festpladsen ved Landsbyfesten i 2018 Lutherår eller ej. 
 
 
NADVER – VIN – DRUESAFT
 Vi gået over til alkoholfri vin/ druesaft ved nadveren i kirken. Vi har i menighedsrådet fået nogle reaktioner på beslutningen og har forståelse for, at det kan forekomme underligt og ligefrem forkert, eftersom der har været anvendt vin her i menigheden altid og uden problemer. Vi har vendt beslutningen , men er fortsat af den opfattelse, at der dels ligger en signalværdi i at anvende alkoholfri vin – dels tages hensyn til børn såvel som voksne, der ikke bryder sig om eller tåler vin med alkohol. Det er også sådan, at lige så almindelig vin med alkohol har været her på stedet, lige så almindelig er druesaften i andre menigheder. Vi håber, nadveren fortsat må være fællesskabsbærende i gudstjenesten.
Anders Jørgensen