Marts    
Søndag 1. marts kl. 16.00 Indsættelse af ny præst Marike Runz
Søndag 8. marts kl. 10.00 1. søndag i fasten
Søndag 15. marts   ingen gudstjeneste
Søndag 22. marts Covid-19 AFLYST     Midfaste søndag
Søndag 29. marts Covid-19 AFLYST     Mariæ Bebudelsedag
Tirsdag 31. marts Covid-19 AFLYST     Tirsdagsklub i Kirkehuset
     
 April    
 Søndag 5. april kl. 10.00 AFLYST      Palmesøndag  
 Torsdag 9. april kl. 10.00  AFLYST   Skærtorsdag med frokost efter gudstjenesten 
 Fredag 10. april kl. 19.00  AFLYST    Langfredag ligurgisk med læsninger/salmer 
 Søndag 12. april kl. 10.00  AFLYST    Påskedag 
 Mandag 13. april   2. påskedag   ingen gudstjeneste 
 Søndag 19. april kl. 19.00  1. søndag efter påske , Simon Stubkjær
 Søndag 26. april   2. s.e.p.     ingen gudstjeneste 
 Tirsdag 28. april kl. 14.30  Tirsdagsklub i kirkehuset 
     
 MAJ    
 Søndag 3. maj kl. 10.00   3. s.e.p.  højmesse
 Torsdag 7. maj kl. 19.00   St. Bededagsaften andagt efterfulgt af  varme hveder
Søndag 10. maj kl. 10.00 4. s.e.p.   højmesse
Søndag 17. maj    5. s.e.p.     ingen gudstjeneste 
Torsdag 21. maj   Kristi Himmelfartsdag - folkemøde - gudstj.i Ribe kl. 15
Søndag 24. maj kl. 10.00 6. s.e.p.    højmesse
Søndag 31. maj kl. 9.00 Pinsedag  kaffe/rundst. gudstjeneste kl. 10.00
     
JUNI    
 Mandag 1. juni kl. 14.00  2. pinsedag  ingen gudstj. i Farup - fælles i Ribe 
 Søndag 7. juni kl. 10.00  KONFIRMATION    
     
     
                                                   
 
 
 
Kirkeåret 2019 - 2020

December

Søndag d. 1.       1. søndag i advent kl. 10.00 + kirkekaffe
Tirsdag d 3.          tirsdagsklub kl. 14.30 - julehygge
Søndag d. 8         2. søndag i advent ingen gudstjeneste - men
Mandag d. 9.        musikgudstjeneste kl. 19 med Gredstedbro
                             Egnskor
Søndag d. 15.      3. s.i.a. Gudstjeneste med Adventskor kl. 19.00
Søndag d. 22       4. s.i.a. ingen gudstjeneste
Juleaften d. 24.    Gudstjeneste kl. 15.30
1. juledag d. 25.   Gudstjeneste kl. 10.00
2. juledag d. 26.    Ingen gudstjeneste
Søndag d. 29.      Gudstjeneste kl. 10.00
 
Januar
 
Onsdag den 1.        Nytårsdag  kl. 16.00,
                                Efter Gudstjenesten skåler vi med hinanden
                                på et godt nytår.
Søndag den 5.        Hellig tre Konger kl. 10,00.
Søndag den 12.      1. s. e. Hellig tre Konger kl. 19.00
Søndag den 19.      2. s. e. Hellig tre Konger    Ingen gudstjeneste.
Søndag den 26       3. s. e. Hellig tre Konger  kl. 10.00
Tirsdag den 28.       Tirsdagsklub kl. 14.30 i KIRKEHUSET    Jørgen Bork
 
Februar
 
Søndag den 2.         sidste s.e. Hellig tre Konger  kl. 10.00
Søndag den 9.        Septuagesima  kl. 19.00
Søndag den 16.       Ingen gudstjeneste
Søndag den 23.       Fastelavn  kl. 10.00
Tirsdag den 25.        Tirsdagsklub kl. 14.30 i Kirkehuset    Elise Balslev
 
Marts
 
Søndag den 1.         1. søndag i fasten  kl. 16.00  INDSÆTTELSE AF NY PRÆST
                                 efterfølgende samvær på Farup Fælled
Søndag den 8.         2. s.i.f.  kl. 10.00
Søndag den 15.       3. s.i.f.  ingen gudstjeneste
Søndag den 22.       Midfaste kl. 19.00
Søndag den 29.       Mariæ Bebudelse kl. 10.00
Tirsdag den 31.        Tirsdagsklub i Kirkehuset kl. 14.30
 
April:

5. april, Palmesøndag: Højmesse kl. 10:00
9. april, Skærtorsdag: Gudstjeneste kl. 10:00 med efterfølgende fællesspisning
10. april, Langfredag: Liturgisk gudstjeneste med læsninger og salmer kl. 19.00
12. april, Påskedag: Højmesse i Farup kl. 10:00
13. april, 2. påskedag: ingen ting
19. april, 1. Søndag efter påske. Ifølge FUV´s efteruddannelsesbrev, har præsten “krav” på en friweekend i den uge, præsten har været på kursus. I Farup skulle der her være aftengudstjeneste kl. 19:00. Det er, fordi Camilla afløser i Sct. Catharinæ. Jeg spørger Simon og Kevin, om én af dem kan tage gudstjenesten, ellers er der også gudstjenestefri her.
26. april, 2. søndag efter påske: Gudstjenestefri i Farup
28. april   Tirsdagsklub kl. 14.30

Maj:
3. maj, 3. søndag efter påske: Højmesse kl. 10:00
7. maj, aftenen før Store Bededag: Aftengudstjeneste kl. 19:30 (andagt), bagefter varme hveder.
10. maj, 4. søndag efter påske, morsdag: Konfirmation i Farup kl. 10:00
17. maj, 5. søndag efter påske: gudstjenestefri i Farup
21. maj, Kristi himmelfartsdag, er der folkemøde i Ribe, og jeg har gudstjeneste kl. 15:00 i Sct Catharinæ kirke. Så jeg kan godt lægge én ind i Farup enten før eller efter, helst før.
24. maj, 6. søndag efter påske: Højmesse i Farup kl 10:00
31. maj, Pinsedag: kl. 9:00 Rundstykker og kaffe i kirkehuset, med efterfølgende gudstjeneste

Juni:
1.juni, 2. Pinsedag: gudstjenestefri i Farup
                               Fællesgudstjeneste i Sct. Catharinæ kirke med alle præster.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkeåret 2018-2019

DECEMBER
Søndag d. 2. – 1.s.i advent kl. 10,00 minikonfirmander afslutning/gående nadver
TORSDAG d. 6. kl.17,00 adventsaftensang
LØRDAG d. 8. kl. 10,00 Tante Andante – for børn i alle aldre
Søndag d. 9. – 2.s.i advent kl. 10,00
Søndag d. 16. – 3.s.i advent kl. 19,00 Kor-musik-aften / øver fra 16,30/kaffe
TORSDAG d. 20.kl. 17,00 adventsaftensang
Søndag d. 23. – ingen
Juleaften kl. 15,30
Juledag kl. 10,00
2. juledag – ingen
Julesøndag d. 30. kl. 16,00 vi synger julesalmer/ kaffe


JANUAR
Nytårsdag d. 1. – kl. 16,00 vi ønsker godt nytår
Søndag d. 6. – hellig tre kongers dag kl. 10,00 vi synger julen ud
Søndag d. 6.- kl. 15,00 koncert v. Lutter Renæssance
Søndag d. 13. – 1.s.e.h 3 k – kl.10,00
Søndag d. 20. – 2.s.e.h 3 k – kl. 16,00
Søndag d.27. – ingen

Februar
Søndag d. 3. – kl. 11,00 (NBNB) kyndelmisse/konfirmander/gående nadver
Søndag d.10. – ingen
Søndag d. 17. – septuagesima 19,00/kaffe
Søndag d. 24. - seksagesima kl. 10,00 kort fastelavnsgudstjeneste /tøndeslagning på Fælleden

Marts
Søndag d. 3- fastelavn kl. 19,00 –ændring ?? ved præsteindsættelse…
Søndag d. 10. – 1.s.i fasten kl. 10,00 Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 17. – 2.s.i fasten kl. 10,00/ DÅB / kaffe
Søndag d. 24. – ingen
Søndag d. 31. – midfaste kl. 10,00, DÅB - gående nadver
 
April
Søndag d. 7. – Mariæ Bebudelsesdag kl. 10,00
Søndag d. 14. – Palmesøndag kl. 10,00
Skærtorsdag d. 18. kl. 11,00 påskefrokost efter gudstjenesten
Langfredag   d. 19. kl. 10,00 liturgisk
Påskedag     d. 21. kl. 10,00 det lokale ”påskekor ”medvirker ( håber vi )/kaffe/ indsamling KFUM&K
2.påskedag  d. 22. ingen
Søndag        d. 28. – ingen

Maj
Søndag d. 5.        2.s.e.påske kl. 19,00 / Menighedsmøde
Lørdag d. 11.        kl. 10,30 Guldkonfirmander, kort gudstjeneste
Søndag d. 12.      3.s.e.påske kl. 10,00 KONFIRMATION
St. Bededagsaften d. 16. kl. 19,30
Ribekoret synger/kaffe og varme hveder i Kirkehuset
St. Bededag         d. 17. – ingen
Søndag d.19.       ingen
Søndag d. 26.      5.s.e.påske kl. 10,00
Kr. Himmelfart d. 30. kl.11,00

Juni
Søndag d.2.         6.s.e.påske kl. 10,00
Pinsedag d. 9.      kl. 9,00 morgenkaffe / kl. 10,00 gudstjeneste
2. pinsedag          ingen i Farup, men i Klostergården, Ribe kl. 14,00
Søndag d. 16. kl. 10,00
Søndag d. 23. kl. 10,00
Søndag d. 30. ingen

Juli
Søndag d. 7. kl. 19,00
Søndag d. 14. kl 10,00
Søndag d. 21. ingen (friweekend)
Søndag d. 28. kl. 11,00 NB

August
Søndag d. 4. – ingen
Søndag d. 11. kl. 19,00 + kaffe/ Kevin Asmussen
Søndag d.18. kl. 19,00
Søndag d.25. kl 10,00

September
Søndag d.1. kl. 10,00
Søndag d. 8. ingen
Søndag d. 15. kl. 10,00
Søndag d. 22. 14. s.e.t.  kl. 10.00
Tirsdag d. 24.  tirsdagsklub sæsonstart
Søndag d. 29. kl. 10,00  høst og afskedsgudstjeneste + sammenkomst
 
Oktober
Søndag d. 6.  kl. 10.00  +  kirkekaffe
Søndag d. 13.  kl. 10.00
Søndag d. 20.  kl. 19.00
Søndag d. 27.   ingen gudstjeneste
 
November
Søndag d. 3.    kl. 10.00  Alle Helgen
Søndag d 10.   kl. 10.00
Søndag d. 17.  ingen gudstjeneste
Søndag d. 24   kl. 10.00  sidste søndag i kirkeåret
 
 
 
 
 
 
 
Kirkeåret  2017-2018
 DECEMBER
 
Søndag d. 3 - 1.s.i advent kl. 10.00 afslutning minikonfirmander
Søndag 6. - kl. 17.00 adventsaftensang
Lørdag d. 9 - kl. 10.00  børn og jul
Søndag d. 10 - 2.s.i advent  kl. 10.00
Torsdag d.14. - kl. 10.00 dagplejere i kirken
Søndag d. 17. - 3.s.i advent kl. 19.00 - kor-musik-aften/kaffe
Onsdag d. 20. - adventsaftensang
Søndag d. 24. - 4. s.i advent / juleaften kl. 15.30
Juledag d. 25. - kl. 10.00
2. juledag d. 26. - ingen
Torsdag d. 28. - kl. 16.00  vi synger julesalmer / kaffe
Søndag d. 31. - nytårsaftensdag - ingen
 
 
JANUAR
Mandag d. 1. - kl. 16.00 vi ønsker godt nytår, indsamling Bibelselskabet 
Søndag d. 7. – 1.s.e.hellig tre konger kl. 10,00 Vi synger julen ud
Søndag d. 14. – 2.s.e.h3k kl. 10,00
Søndag d. 21. 3.s.e.h3k kl. 16,00
Søndag d. 28. ingen

FEBRUAR
Søndag d. 4. seksagesima kl. 10,00 kort fastelavnsgudst før tøndeslagning på skolen
Søndag d. 11. fastelavn søndag kl. 10,00
Søndag d. 18. ingen
Søndag d. 25. 2.s.i fasten kl.19,00

MARTS
Søndag d. 4. ingen
Søndag d. 11. midfaste kl. 10,00 Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 18. Mariæ bebudelsesdag kl. 10,00
Lørdag d. 24. kl 10,00 børn og påske
Søndag d. 25. palmesøndag kl. 10,00
Skærtorsdag d. 29. kl. 11,00 Cello / frokost
Langfredag d. 30. kl. 10,00 liturgisk

APRIL
Påskedag d. 1. kl. 10,00 Kaffe
2. påskedag – ingen
Søndag d. 8. – kl. 10,00
Søndag d. 15. – ingen
Søndag d. 22. kl. 19,00
St. bededags aften – torsdag d. 26. kl. 19,30 Evt. Frederik Wind m. band/ varme hveder Kirkehuset
Søndag d. 29. – kl. 10,00

MAJ
Lørdag d. 5. kl. 10,00 en halv time med guldkonfirmander
Søndag d. 6. – kl. 10,00
Kr. Himmelfartsdag d.10. – kl. 10,00
Søndag d. 13. kl. 10,00 konfirmation
Pinsedag d. 20. 9,00 rundstykker/ 10,00 gudstjeneste
2. pinsedag – ingen
Søndag d. 27. –kl. 19,00
 
JUNI
Søndag d. 3.- 1.s.e.trinitatis kl. 10,00 domkirkens børnekor /kaffe
Søndag d. 10. – ingen
Søndag d. 17. – 3.s.e.trin. kl. 10,00
Søndag d 24. – 4.s.e.trin. kl. 19,00

JULI
Søndag d. 1. – 5.s.e.trinitatis kl.10,00
Søndag d. 8. – 6.s.e.trin. kl. 10,00
Søndag d. 15. – ingen
Søndag d. 22. - 8.s.e.trin. kl. 19,00 kaffe Kirkehusets have 
Søndag d. 29. – 9.s.e.trin. kl. 11,00 NB

AUGUST
Søndag d. 5. – 10. s.e. trinitatis kl. 19,00 Simon T. Stubkjær
Søndag d. 12. – 11.s.e.trin. kl. 11,00 Ruth H. Svendsen
LØRDAG d. 18. vielse kl. 13,30
Søndag d. 19. – 12.s.e. trin. kl. 10,00
Søndag d. 26. – ingen

SEPTEMBER
Søndag d. 1. – 14.s.e.trin. kl. 19,00
Søndag d. 9. – 15.s.e.trin. kl. 19,00 Postkonfirmander inviterer
Søndag d. 16. – 16.s.e.trin. kl. 14,00 Sensommer/have/høst/kaffe
Søndag d. 23. – ingen
Søndag d. 30. – 18.s.e.trin. kl.10.00

OKTOBER
Søndag d. 7. – 19.s.e.trin. kl. 19,00
Søndag d. 14. – ingen
Søndag d. 21. - 21.s.e.trin. kl. 10,00
Søndag d. 28. – 22.s.e.trin. kl. 10,00
 
NOVEMBER
Søndag d. 4. – alle helgen kl. 10,00/kaffe
Søndag d. 11. - 24.s.e.trin. kl. 16,00 ”Små stemmer når himlen” v. Maja + band/kaffe
Søndag d. 18. – ingen
Søndag d. 25. – sidste søndag i kirkeåret kl. 10,00
 
 
 
 
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883