Kirkelige handlinger / Fødsel

Fødsel

Når et barn er født, skal det meddeles moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen.

Man skal medbringe Fødselsanmeldelse, som udleveres af jordmoderen sammen med evt. Omsorgs- og ansvarserklæring, hvis forældrene ikke er gift. Begge papirer udfyldes og underskrives og afleveres/sendes til ministerialbogsføreren - i Farup sogn præsten.

Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883