Aktiviteter / Tirsdagsklubben

Tirsdagsklubben

Vi mødes omkring foredrag/rejsebeskrivelse/oplæsning el. lign. og naturligvis kaffe og sang og selvfølgelig  for at tilbringe en hyggelig eftermiddag i hinandens selskab.
Vi mødes den sidste tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30 konfirmandstuen i præstegården, Farup Kirkevej 6.  Vi holder ferie i maj - juni - juli - og august.

 
 
..Se aktivitetskalenderen !
 
Forår 2024 
 
Vi starter 30. januar med besøg af Mads Träger, der som spejder deltog i verdensjambore i Soul, Sydkorea i sommeren 2023.
 
 
 
Efterår 2023
 
I september startede vores nye præst Tine Bøge Pedersen sæsonen op med at fortælle om sig selv og sin vej fra Frederiksberg til Farup Præstegård.
 
 
Og det var igen Tine, der var på i oktober, hvor temaet var danske salmedigtere, nemlig Kingo, Brorson og Grundtvig, der blev behandlet og sunget.
 
 
 November og december blev som tidligere slået sammen til jule-hygge-møde -
Camilla organist spillede til vore dejlige advents- og julesange, Alma læste historien om julerosen ( Selma Lagerlöf ) , julekløben og klejner blev nydt og der blev flettet både sang og stjerner, inden vi ønskede hinanden en glædelig december og på gensyn i det nye år.
 
 
 
 
 
 
Forår 2023
 
Vi lægger ud med et besøg af Jens Ole Fassel, ny tilflytter til sognet i 2022.
Han vil fortælle om sit arbejdsliv som bl.a. naturvejleder og sin vej hertil.
 
 
I februar - dvs 1. marts - kommer Anni Jepsen og fortæller om en cykeltur på ca 1600 km,  som hun foretog i sommeren 2022 sammen med en ven.
 
 
 
 
 
 
Til marts får vi besøg af migrantpræsten fra Esbjerg, Peter Sode Jensen - der fortæller om sit arbejde
 
 
Og i april slutter sæsonen med besøg af Dorte og Mogens Welinder, der underholder med historier og musik.
 
 
 
 Så går vi på jagt efter nye foredragsholdere :-)
 
 
 
 
Efterår 2022
 
 
Så blev det september og vi startede med besøg af vores p.t. vikarierende præst Jørgen Hanssen, der fortalte om sin oldefar H. P. Hansen og hans virke som redaktør og rolle ved genforeningen i 1864 - en fin eftermiddag.
 
 
 
I oktober havde vi besøg af Villy Lønne. Han fortlte om Ribe digets tilblivelse. Der var en god dialog om landbruget i engene generelt i gamle dage contra nu :-)
 
 
Som sædvanlig var november og december slået sammen til et julehyggemøde.
Vi startede med et besøg i præstegården, som jo står tom i forbindelse med ansættelse af en ny sognepræst efter Marike Runz - nu var der mulighed for at gå en tur i gennem de fint restaurerede rum både nede og oppe.
Herefter nød vi kaffen og æbleskiver i konfirmandstuen - Camilla spillede til en lang række julesange og Birthe Marie læste et par historier Niels Ole Frederiksen  -NOF.
En hyggelig eftermiddag, hvor vi ønskede hinanden en glædelig julemåned.
 
      
 
 
 
 
 
Forårssæson 2022
 
I januar herskede covid19 igen, og vi måtte aflyse pga smittetrykket i sognet.
 
Foredragsholderen Lars Nykjær lovede at komme igen i februar for at fortælle om Danmarkshistorier suppleret med sang. Det handlede om en tur Fyn rundt - dejligt fastelavnsmøde 
 
 
I marts måned var det Andreas Andreasen, V. Vedsted, der fortalte om grænsestien og dens tilblivelse - et projekt han har fulgt lige fra starten.
 
 
 
 
 
 
April var sidste måned i forårssæsonen - her var det Elise Balslev, der genfortalte romanen " Ditte Menneskebarn " af Martin Andersen Nexø. Som altid en gribende oplevelse, idet Elise virkelig har sat sig ind i stoffet og fortæller med indlevelse.
 
 
 
 
 
 
 
Efterårssæson 2021
 
Ja, intet måtte jo ske i forårssæsonen pga Covid19 - så det var spændende at se, om alt var glemt om vore aktiviteter, som kunne starte op i september.
Emnet var " fremstilling af ikoner" v/ Ragna Weidinger. Det var en spændende eftermiddag, hvor de fremmødte fik en fin forklaring på en spændende hobby.
 
  
 
 
I oktober var det så Ruth Svendsen, der havde en genfortælling på programmet.
Det var Markus Lauesen´s roman " Og nu venter vi på skib"  der blev genfortalt - 
en dejlig eftermiddag som sædvanlig med kaffe og sang og en fin fortælling.
 
 
 
 I november/december var der jule/hygge/sangmøde med julehistorie, terningespil og fællessang i lidt større stil.
 
 
 
 
 
Forårssæson 2021
 
Ja, vi må se hvornår vi kan begynde... Covid19-restriktionerne har fyldt meget her i foråret, så vi vender tilbage.
 
 
 Efterårssæson 2020
 
Skal  - skal ikke.... der var fortsat corona udfordringer at takle inden opstart her i efteråret. Både kirkehuset og konfirmandstuen var for små til det vanligt pæne fremmøde, så salen på Farup Fælled blev booket, så kunne afstandskravene opfyldes. Runde borde blev fordelt i salen, kopper og kage sat frem, foredragsholderen var klar, så var det bare at vente på deltagere, der var trygge ved at møde op.
Og vi var 20, der fik et godt indblik i kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Knudsen's arbejde ved Grundtvigskirken i Esbjerg, hvor hun selv har opbygget/formet stillingen siden 1997. Der er rigtig mange tilbud i det store bysogn og meget at holde styr på, men Lisbet's arbejdsglæde og engagement var helt tydeligt for os alle.
 
Det blev en dejlig eftermiddag.
 
         
 
 
 
Vi mødes igen 27. oktober samme tid og sted, hvor vores præst Marike Runz vil fortælle om sin vej til Farup præstegård - 
 
 
Ja det var jo meningen, men nye Covid-19 restriktioner gjorde, at vi t at måtte aflyse både dette møde og nov/dec mødet. 
 
Vi vender tilbage med informationer, når der er en afklaring. 
 
 
 
 
 
Forårssæson 2020 
 
Den 28. JANUAR 2020 kommer så Jørgen Bork Hansen med et foredrag " Et lille sogns møde med de fremmede". En fortælling om en usædvanlig alliance mellem et dansk sogn og en bataljon ungarnske soldater under 2. verdenskrig.
 
Det blev en spændende eftermiddag for 22 fremmødte.
 
        


Den 25. FEBRUAR var det vores "hus-fortæller" Elise Balslev fra Bramming, der genfortalte  "Niels Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige"

  Igen en fantastisk eftermiddag
 
I marts måned var vi nødt til at "Corona-aflyse" vores arrangement.
 
Også april-mødet blev " Corona-aflyst "    vi ses til september igen
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterårssæson 2019
 SEPTEMBERs Tirsdagsklub handlede om og med Jens Rosendal-sange.Elin tog  udgangspunkt i den dejlige samtalebog med Marskens digter, som er kommet her i 2019 og fortælle om Jens Rosendals liv og forfatterskab.
”Du kom med alt det der var dig” hedder bogen, som kan varmt anbefales.
 
Denne første tirsdag i den nye sæson var også SKIFTEDAG.
Det er til november 28 år siden, Tirsdagsklubben i Farup kom til verden efter aftale mellem præsten og Esther Jørgensen. Her ved Elins fratrædelse, vil menighedsrådet vil stadig stå bag og ikke mindst i perioden, indtil sognet får ny præst, sørge for lidt ”ledelse”.
 
SKIFTEDAG er det også på det praktiske område. Esther Jørgensen og Else Nikolajsen har valgt at stoppe. Det er dem meget vel undt! 
Så efter dette møde, går de begge på velfortjent pension og skal være så velkomne til at komme og lade sig betjene!
Der vil være en flok praktiske piger og drenge, lidt yngre end de to damer, som vil tage over i fremtiden, med Lene Nielsen, kirkesanger, ved roret. 
 
  
 
 
Den 29.OKTOBER fortalte vores organist Camilla og sin og familiens ferietur til hendes barndomsby Paamiut i Sydgrønland - kaffemik og musik fra Grønland.
 
 
 
NOVEMBER OG DECEMBER 
blev slået sammen til 3. dec. hvor Camilla igen sad ved klaveret og Jens Løkkegaard fortalte og læste julehistorier.
 
 
 
 
Forårssæson 2019
 
 
Årest første møde finder sted 29. januar, hvor Roll Præstegaard fra Vilslev  kommer og fortæller om hyrdedrengenes liv i Vilslev Enge og spiller til sange fra Jeppe Åkjær og Jens Rosendals samlinger.
 
 
 
det var en rigtig hyggelig eftermiddag med dejlig sang fra de mange deltagere.
 
I FEBRUAR  var vi i Australien med Lene Nielsen. Den 26. fortalte hun om en familierejse til "down under"   5 uger hen over jul og nytår 2018/19.
Omkring 30 deltagere var mødt op for at høre om en fantastisk tur, der forløb uden problemer. Lene lavede en billedfremvisning og knyttede bemærkninger til sammen med Lauge.
 
 
I MARTS, tirsdag d. 26., havde vi igen lejlighed til at høre sognepræsten og historiefortælleren Elise Balslev, Bramming. Denne gang om den store tyske forfatter Thomas Manns gendigtning af den bibelske fortælling om Josef og hans brødre. 
Det var en spændende eftermiddag - levende genfortælling.
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Den 30. APRIL havde Elin ordet: "Derfra min verden går" - fællessang og fortælling om personer og steder fra hendes opvækst. Konfirmandstuen var fyldt og al den gode hjemmebag fik ben at gå på - og det blev igen en dejlig eftermiddag med fortælling og en masse sang.
 
             
 
 
Det var slut på denne sæson - vi mødes igen sidst i september. Rigtig god sommer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 starter med besøg tirsdag den 30. januar af klaverstemmer Ole-Peter Jørgensen fra Vejle. Han fortæller om sit virke som stemmer- og instrumentmager og fortæller gode historier.
 
 
 I MARTS, TIRSDAG d. 26., får vi igen lejlighed til at høre sognepræsten og historiefortælleren Elise Balslev, Bramming. Denne gang er det den store tyske forfatter Thomas Manns gendigtning af den bibelske fortælling om Josef og hans brødre. Mann fortæller meget eventyrligt, men også med mange samfundskritiske pointer, ligesom han også udfolder sin teori om, at historien altid gentager sig, når en civilisation er blevet for magtfuld. ”Josef og hans brødre” var Karen Blixens yndlingsbog, men hun beklagede, at så få læste den. Det råder vi bod på nu ved at få den genfortalt! 
marts 
        
 
Og det blev en fornøjelig eftermiddag. 
 
 
Februars sidste tirsdag d.27. får vi genbesøg af Elise Balslev, Bramming.
Det er efterhånden blevet en tradition med en fortælleeftermiddag ved Elise. Denne gang er det Thit Jensens roman  "Stygge Krumpen" , sognepræsten fra Bramming har taget under behandling. Bogen handler om Børglum-biskoppens dramatiske liv i midten af 1500 tallet – i overgangen fra katolsk til protestantisk tro.
De, der ikke har oplevet Elises fortællekunst , får hermed muligheden, og vi andre kan bare glæde os.
 
 
 
Igen dejlig eftermiddag ........


Marts måneds møde er tirsdag d. 27. Her kommer Lene Bordorff, organist ved Folding og Malt kirker. Hun ledsages af kirkesanger Pia Kamp Brincker og violinist Gunnar Krog og sammen vil de sætte fokus på emnet : Hvad gør tonerne ved salmeteksten?  Som Lene skriver, så har vi vel alle en yndlingssalme, hvor melodi og tekst følges ad. Men hvad gør det ved en tekst, når man sætter en ny melodi til? Hun har selv komponeret flere nye salmemelodier til kendte tekster. Dem vil trioen præsentere for os denne eftermiddag og selv får vi lejlighed til at synge på de kendte velkendte toner..
 
           
Lene fortæller levende om sine kompositioner - rigtig dejlig eftermiddag med mange spændende melodier. Og dejligt fremført af gode musikanter.
 


Sidste møde i forårssæsonen er tirsdag d. 24. april. Da står på programmet : Den danske Klosterrute ,en vandring på over 2000 km. gennem det danske landskab. Sognepræst Erling Bjerrum Pedersen, Abild , vil fortælle om ideen bag Den Danske Klosterrute og den vandring fra Helsingør til Frederikshavn, der blev foretaget i 2017
 
efterårssæson 2018

Til september tager vi hul på en ny sæson med sang, ”folkeoplysning” , kaffe og hyggeligt samvær i konfirmandstuen i præstegården.

Vi begynder med den vante sidste tirsdag i september, d. 25. kl. 14,30 – 16,30.
Denne eftermiddag får vi besøg af Randi Hundebøll, Esbjerg, som tager os med på pilgrimsvandring på den spanske Camino, på egen hånd og med rygsækken på nakken.
En vandring i stilhed med Vorherre og med vandrere fra mange lande. En tur med vabler på fødderne og ømme skuldre. I Randis beretning og billeder vil der desuden være fokus på Spaniens kirker og klostre, fantastiske natur og spændende herberger.
 
Det var en rigtig spændende eftermiddag.
D. 30. oktober får vi besøg af Ellen Josefsen, Darum , og Jette Clausen, Vilslev, som vil fortælle om et spændende besøg hos det særprægede Amish folket i Nordamerika. Mere herom senere.
 
Det blev en spændende eftermiddag om turen, hvor quiltede tæpper m.m. også kom i focus.


Og sidste tirsdag i november flytter vi igen Tirsdagsklubben , så vi når frem til adventsmåneden. Dvs. tirsdag d. 4. dec. står der advents- og julestemning på programmet. Der er en lille musik-quizz klar, og har man en lille fortælling fra sin barndomsjul, er man velkommen til at dele den.
 
 
.
 

 
 
 
 Besøg på Logitrans
 
Og på Logitrans var vi en flok på 30, der fik en rundvisning af Erling og Anne Kristine Pedersen i hallerne, hvor dele af den produktion, der foregår i Danmark, stadig kørte. Vi fik fortalt om begyndelsen for 75 år siden, da Nis Pedersen og Ingrid kom til Farup og begyndte med smedjen, der senere blev til Nisap Maskinfabrik og derefter til Logitrans, en virksomhed, der i dag tæller mere end 100 medarbejdere i hovedsagelig Kina og Danmark.
Det var en spændende eftermiddag om et lille familiefirma, der voksede sig internationalt. Som har formået at tilpasse sig udviklingen og stadig eksisterer i 3 . generation. Og desuden har haft og har stor betydning for lokalsamfundet, i form af lærlinge og arbejdspladser gennem årene samt i kraft af den hal, sognets beboere flittigt benytter , ikke mindst til gymnastik. Og så er køkkenet som bekendt overtaget af Hans Rasmussen/ Kogehuset, som står som forpagter af Farup Forsamlingshus, så også den vej rundt er der lokal ”mening” i det.
På Logitrans var man ved at indrette et museum, som skulle stå klart til jubilæet d. 30. april.
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883