Velkommen / Menighedsrådet

Menighedsrådets møder

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE:


Møde i menighedsrådet afholdes normalt i konfirmandstuen

fra kl. 16.00 til 18.30.


Dagsorden kan læses i mappen : ” menighedsrådet”  i kirken  og her på kirkens hjemmeside.  Tryk her : Dagsordner

Her ligger også efterfølgende referat af mødet.   Tryk her : Referater

Følgende datoer  i 2019 er der planlagt rådsmøde:

16. januar kl 16.00 – 18.30

21. februar kl 16.00 – 21.00 ( inkl medarbejdermøde)


27. marts 16.00 – 18.30


2. maj 16.00 - 18.30


13. juni 16.00 – 18.30

 

 

 

  


 


 

 

 

 

   

                                                                                                          

 

 

                       

 

 

                                          

 
 
 

Menighedsrådsmøder

Alle møder er offentlige.og afholdes i konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6.

4 dage forud for et møde kan dagsorden læses i kirken i mappen: "Menighedsrådet". Her vil der også blive lagt referat fra møderne efterfølgende

Dagsordenen og følgende referat kan også læses her på siden.

Menighedsrådets medlemmer

Elin Hjuler (sognepræst)
Kiærsvej 10
6760 Ribe
tlf. 75421612 eller
22993933
 
Mona Plougmann Vejlgaard
(formand)
Farup Sønderby 5
Nr. Farup
6760 Ribe
Tlf.75424441 eller
22307717
 
Jens Eg Løkkegaard
(næstformand & kirkeværge)
Tanderup Digevej 4
Kærbøl
6760 Ribe
Tlf 75423008
  
Alma Østerlund Clausen
(sekretær,RAMS-rep. & kontaktperson)
Farup Kirkevej 27
Kirkeby
6760 Ribe
Tlf 75111758
 
Vera Tønder
(kasserer)
Tanderupvej 22 
Farup
6760 Ribe
Tlf 24604351
 
Henrik Juhl Sørensen
Købmandsvej 2
6760 Ribe
Tlf 75421704
 
Kent Rygaard
(personalerepræsentant)
Farup Kirkevej 46
6760 Ribe
   
Viggo Mogensen 
(ekstern regnskabsfører) 
Lille Roagervej 5, 6760  Ribe
tlf. 75443360

 

 

. 

Anders Jørgensen