Velkommen / Menighedsrådet

Menighedsrådets møder

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE:


Møde i menighedsrådet afholdes normalt i konfirmandstuen

fra kl. 16.00 til 18.30.

Dog i Kirkehuset, sålænge præstegården er under renovering.


Dagsorden kan læses i mappen : ” menighedsrådet”  i kirken  og her på kirkens hjemmeside.  Tryk her : Dagsordner

Her ligger også efterfølgende referat af mødet.   Tryk her : Referater

Følgende datoer  i 2020 er der planlagt rådsmøde:

Tidspunkt kl 16.00 til 18.30


14. januar og 

 

19. februar

 

 

 

  


 


 

 

 

 

   

                                                                                                          

 

 

                       

 

 

                                          

 
 
 

Menighedsrådsmøder

Alle møder er offentlige.og afholdes i konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6.

4 dage forud for et møde kan dagsorden læses i kirken i mappen: "Menighedsrådet". Her vil der også blive lagt referat fra møderne efterfølgende

Dagsordenen og følgende referat kan også læses her på siden.

Menighedsrådets medlemmer

Jørgen Bork Hansen (konst. sognepræst)
Irisvej 5
6760  Ribe
tlf. 75421612
 
 
Mona Plougmann Vejlgaard
(formand)
Farup Sønderby 5
Nr. Farup
6760 Ribe
Tlf.75424441 eller
22307717
 
Jens Eg Løkkegaard
(næstformand & kirkeværge)
Tanderup Digevej 4
Kærbøl
6760 Ribe
Tlf 75423008
  
Alma Østerlund Clausen
(sekretær,RAMS-rep. & kontaktperson)
Farup Kirkevej 27
Kirkeby
6760 Ribe
Tlf 75111758
 
Vera Tønder
(kasserer)
Tanderupvej 22 
Farup
6760 Ribe
Tlf 24604351
 
Henrik Juhl Sørensen
Købmandsvej 2
6760 Ribe
Tlf 75421704
 
Kent Rygaard
(personalerepræsentant)
Farup Kirkevej 46
6760 Ribe
   
Viggo Mogensen 
(ekstern regnskabsfører) 
Lille Roagervej 5, 6760  Ribe
tlf. 75443360

 

 

. 

Anders Jørgensen