Hvad gør jeg?

Fra 1 febr. 2014 er det besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder så vidt muligt skal foregå digitalt, via www.borger.dk og ved hjælp af NemID
Det omhandler også fødsler, navngivning, vielser og navneændringer.
Men det er også sådan, at man stadig kan printe blanketter ud via siden personregistrering.dk og aflevere dem til sognepræsten / kirkekontoret
– såvel som man som hidtil blot kan henvende sig til præsten ..

Fødsel:
Et barns fødsel registreres på sygehuset af jordemoderen, hvorved barnet også får et CPR nr. Sygehuset giver besked til kirkekontoret i moderens bopælssogn, som så registrerer barnet. Forældrene skal kun selv anmelde fødslen, hvis fødslen er sket uden en jordemoder.

Er forældrene ikke gift, skal faderskabet anmeldes inden 14 dage efter fødslen. Det kan ske ved at indsende en ”Omsorgs- og ansvarserklæring ” til kirkekontoret/præsten. Blanketten fås på www.personregistrering.dk

Navngivning.
Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden 6 mdr. fra fødslen.

Navngivning ved dåb.
Ved dåb henvender man sig til sognepræsten i bopælssognet eller til den præst og kirke, hvor man ønsker dåb. Se Kirkelige handlinger

 

Navneændring.
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed ( sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.
En navneændring koster knap 500kr. Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Navneændring på bryllupsdagen.
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, sådan at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen , og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.
Det sker på www.borger.dk.
Navneændring på bryllupsdagen er gratis.

Død og begravelse.
Dødsfald anmeldes til præsten/kirkekontoret. Det kan også ske gennem pårørende eller en bedemand via www.borger.dk.

For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes stedets præst som hidtil. Se Kirkelige handlinger.

 

Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883