Kirkelige handlinger / Begravelse/bisættelse

Begravelse

Begravelse

Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt og senest efter 2 dage til sognepræsten.

Der er en mangeårig tradition i Farup sogn for klokkeringning ved dødsfald.
Ringningen finder sted kl. 11,00 eller 15,00. Der ringes i 20 min. Ringningen sker, når præsten har fået anmeldelse om dødsfaldet.

 Der er en del papirmæssige og praktiske ting at forholde sig til i forbindelse med et dødsfald, og man er til enhver tid velkommen til at ringe til præsten i den forbindelse. Har man rettet henvendelse til en bedemand, vil han/hun være behjælpelig med aftaler omkring de praktiske opgaver.

 Er der tale om en kirkelig højtidelighed aftales tid til en samtale med præsten vedr. dag og tid, ligesom de pårørende og præsten sammen vælger de salmer, som skal synges i kirken 

Mht. gravsted bedes man rette henvendelse til graveren.
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883